Main Menu
User Menu

Military history website

Miličín

okr. Benešov

     
Název:
Name:
Miličín
Originální název:
Original Name:
Miličín
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Benešov
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°34'14.484"N 14°39'41.59"E
Místní části:
Local Municipalities:
Kahlovice, Malovice, Miličín, Nasavrky, Nové Dvory, Petrovice, Reksyně, Záhoří u Miličína, Žibkov
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1284
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Zámek Miličín
Kostel Narození Pany Marie v Miličíně
Kalvárie a kaple Utrpení Páně
Hrad Miličín - zaniklý, poloha nezjištěna
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://ceskasibir.cz/milicin/
portal.gov.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mili%C4%8D%C3%ADn
URL : https://www.valka.cz/Milicin-t101861#367845Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zaniklý hrad Miličín


Hrad stával asi 17 km sev. od Tábora. Prvním známým držitelem hradu jakož i města byl v letech 1283 až 1286 Vilém z Miličína, který byl spojencem Záviše z Falkenštejna. Po Vilému byly vlastníky Heřman (zemřel 1325) a Heřman mladší (padl v bitvě u Kresčaku 1346), ten odkázal svůj majetek obsahující mj. i hrad Miličín Petru z Rožmberka. Rožmberský urbář z roku 1374 uvádí, že k hradu patřilo krom hrazeného předhradí a stejnojmenného města také vesnice Záhorčice, Oldřichov, Rekyně, Žižkov, Dolní a Horní Bořek, Jiřetínek (zaniklá ves), Barčov, Ječutice (dnes nese název Ješetice), Baňov (zaniklá ves), Zechov a Třetužel a také 6 dvorů. Hrad byl sídlem purkrabího, ten také spravoval tuto nejsevernější rožmberskou državu. Hradu se nejspíše staly osudné husitské války a tak se dnes nedá z jistotou určit místo kde stával. Po jeho zničení převzal po něm funkci nedaleko stojící rožmberský hrad Choustník.Literatura:
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku V : Jižní Čechy. Praha, 1986.
URL : https://www.valka.cz/Milicin-t101861#234875Version : 0