Vojenské velitelství Litoměřice

Militärkommando in Leitmeritz
     
Název:
Name:
Vojenské velitelství Litoměřice Military Command in Litomerice
Originální název:
Original Name:
Militärkommando in Leitmeritz
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.08.1914
Předchůdce:
Predecessor:
9. sbor 9th Corps
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1918
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ministerstvo války
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ministry of War
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Litoměřice
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.08.1914-DD.03.1915 Hajek, August ( )
DD.03.1915-DD.11.1917 Scheure, Eugen von ( )
DD.11.1917-DD.10.1918 Daniel von Drinamünde, Franz ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
uváděno i pod názvem Sborová oblast IX also known as Corps Area IX
Zdroje:
Sources:
www.weltkriege.at
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-velitelstvi-Litomerice-t68688#378840 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zborová oblasť IX.
stav k roku 1914


sídlo veliteľstva oblasti: Litoměřice


časť monarchie: Rakúsko
oblasti patriace k zboru: Čechy (severná polovica)


zdroj:
Peter Jung, Darko Pavlovič: Rakousko-uherská armáda za první světové války; Computer Press,a.s.,2007 ISBN 978-80-251-1520-6
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-velitelstvi-Litomerice-t68688#240873 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Velitelství IX. sboru v Litoměřicích na pohlednici z roku 1916.


Zdroj: http://hynek.domalip.sweb.cz/index.html
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-velitelstvi-Litomerice-t68688#329130 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Služební dopis Vojenského velitelství v LitoměřicíchZdroj:
http://www.burda-auction.com/
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-velitelstvi-Litomerice-t68688#378873 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more