Vojenské velitelství Lvov

Militärkommando in Lemberg
     
Název:
Name:
Vojenské velitelství Lvov Military Command in Lviv
Originální název:
Original Name:
Militärkommando in Lemberg
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.08.1914
Předchůdce:
Predecessor:
11. sbor 11th Corps
Datum zániku:
Disbanded:
DD.11.1918
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ministerstvo války
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ministry of War
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Lvov
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Mukačevo
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Štýrský Hradec
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Moravská Ostrava
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.08.1914-DD.11.1914 Hofmann, Peter ( )
DD.11.1914-DD.03.1915 Materna, Artur ( )
DD.03.1915-DD.05.1918 Hajek, August ( )
DD.05.1918-DD.11.1918 Pfeffer, Rudolf ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
uváděno i pod názvem Sborová oblast XI also known as Corps Area XI
Zdroje:
Sources:
www.weltkriege.at
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-velitelstvi-Lvov-t68690#378879 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zborová oblasť XI.
stav k roku 1914


sídlo veliteľstva oblasti: Lvov


časť monarchie: Rakúsko
oblasti patriace k zboru: Bukovina


zdroj:
Peter Jung, Darko Pavlovič: Rakousko-uherská armáda za první světové války; Computer Press,a.s.,2007 ISBN 978-80-251-1520-6
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-velitelstvi-Lvov-t68690#240876 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more