Vojenské velitelství Praha

Militärkommando in Prag
     
Název:
Name:
Vojenské velitelství Praha Military Command in Prague
Originální název:
Original Name:
Militärkommando in Prag
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.08.1914
Předchůdce:
Predecessor:
8. sbor 8th Corps
Datum zániku:
Disbanded:
DD.10.1918
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ministerstvo války
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ministry of War
Dislokace:
Deployed:
DD.08.1914-DD.10.1918 Praha
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.08.1914-DD.11.1915 Schwertner von Schwertburg, Simon ( )
DD.11.1915-DD.05.1916 Lukas, Karl von ( )
DD.05.1916-DD.10.1918 Kestranek, Paul ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
uváděno i pod názvem Sborová oblast VIII also known as Corps Area VIII
Zdroje:
Sources:
www.weltkriege.at
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-velitelstvi-Praha-t68687#378841 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zborová oblasť VIII.
stav k roku 1914


sídlo veliteľstva oblasti: Praha


časť monarchie: Rakúsko
oblasti patriace k zboru: Čechy (južná polovica)


zdroj:
Peter Jung, Darko Pavlovič: Rakousko-uherská armáda za první světové války; Computer Press,a.s.,2007 ISBN 978-80-251-1520-6
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-velitelstvi-Praha-t68687#240872 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more