Vojenské velitelství Přemyšl

Militärkommando in Przemysl
     
Název:
Name:
Vojenské velitelství Přemyšl Military Command in Przemyśl
Originální název:
Original Name:
Militärkommando in Przemysl
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.08.1914
Předchůdce:
Predecessor:
10. sbor 10th Corps
Datum zániku:
Disbanded:
DD.11.1918
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ministerstvo války
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ministry of War
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1914-DD.MM.1914 Přemyšl
DD.MM.1914-DD.MM.1915 Bratislava
DD.MM.1915-DD.MM.1918 Přemyšl
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.08.1914-DD.03.1915 Hartwich, Emil ( )
DD.03.1915-DD.10.1916 Materna, Artur ( )
DD.10.1916-DD.10.1917 Korda, Ignaz von ( )
DD.10.1917-DD.09.1918 Njegovan, Viktor von ( )
DD.09.1918-DD.11.1918 Puchalski, Stanislaus von ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
uváděno i pod názvem Sborová oblast X also known as Corps Area X
Zdroje:
Sources:
www.weltkriege.at
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-velitelstvi-Premysl-t68689#378882 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zborová oblasť X.
stav k roku 1914


sídlo veliteľstva oblasti: Přemyšl


časť monarchie: Rakúsko
oblasti patriace k zboru: Halič


zdroj:
Peter Jung, Darko Pavlovič: Rakousko-uherská armáda za první světové války; Computer Press,a.s.,2007 ISBN 978-80-251-1520-6
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-velitelstvi-Premysl-t68689#240875 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more