Vojenské velitelství Sarajevo

Militärkommando in Sarajewo
     
Název:
Name:
Vojenské velitelství Sarajevo Military Command in Sarajevo
Originální název:
Original Name:
Militärkommando in Sarajewo
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.08.1914
Předchůdce:
Predecessor:
15. sbor 15th Corps
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1918
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ministerstvo války
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ministry of War
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Sarajevo
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.08.1914-DD.08.1916 Divis, Johann ( )
DD.08.1916-DD.11.1918 Mattanovich, Erich von ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
uváděno i pod názvem Sborová oblast XV also known as Corps Area XV
Zdroje:
Sources:
www.weltkriege.at
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-velitelstvi-Sarajevo-t68694#378837 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zborová oblasť XV.
stav k roku 1914


sídlo veliteľstva oblasti: Sarajevo


časť monarchie: Bosna a Hercegovina
oblasti patriace k zboru: Bosna


zdroj:
Peter Jung, Darko Pavlovič: Rakousko-uherská armáda za první světové války; Computer Press,a.s.,2007 ISBN 978-80-251-1520-6
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-velitelstvi-Sarajevo-t68694#240880 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more