Vojenské velitelství Temešvár

Militärkommando in Temesvar
     
Název:
Name:
Vojenské velitelství Temešvár Military Command in Timisoara
Originální název:
Original Name:
Militärkommando in Temesvar
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.08.1914
Předchůdce:
Predecessor:
7. sbor 7th Corps
Datum zániku:
Disbanded:
DD.11.1918
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ministerstvo války
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ministry of War
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Temešvár
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.08.1914-DD.09.1914 Kareß, Eduard ( )
DD.09.1914-DD.09.1918 Hess, Rudolf ( )
DD.09.1918-DD.11.1918 Hordt, Theodor von ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
uváděno i pod názvem Sborová oblast VII uváděno i pod názvem Sborová oblast VII
Zdroje:
Sources:
www.weltkriege.at
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-velitelstvi-Temesvar-t68686#378886 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zborová oblasť VII.
stav k roku 1914


sídlo veliteľstva oblasti: Temešvár


časť monarchie: Uhorsko
oblasti patriace k zboru:


zdroj:
Peter Jung, Darko Pavlovič: Rakousko-uherská armáda za první světové války; Computer Press,a.s.,2007 ISBN 978-80-251-1520-6
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-velitelstvi-Temesvar-t68686#240870 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more