Vojenské velitelství Vídeň

Militärkommando in Wien
     
Název:
Name:
Vojenské velitelství Vídeň Military Command in Vienna
Originální název:
Original Name:
Militärkommando in Wien
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.08.1914
Předchůdce:
Predecessor:
2. sbor 2nd Corps
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1918
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ministerstvo války
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ministry of War
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.08.1914-DD.08.1914 Fath, Heinrich (Generalmajor)
DD.08.1914-DD.11.1915 Wikullil, Franz von ( )
DD.11.1915-DD.01.1916 Salis-Seewis, Johann von ( )
DD.01.1916-DD.11.1918 Kirchbach auf Lauterbach, Johann von (General der Infanterie)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
uváděno i pod názvem Sborová oblast I also known as Corps Area II
Zdroje:
Sources:
www.weltkriege.at
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-velitelstvi-Viden-t68681#378763 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zborová oblasť II.
stav k roku 1914


sídlo veliteľstva oblasti: Viedeň


časť monarchie: Rakúsko
oblasti patriace k zboru: Dolné Rakúsko, Morava


zdroj:
Peter Jung, Darko Pavlovič: Rakousko-uherská armáda za první světové války; Computer Press,a.s.,2007 ISBN 978-80-251-1520-6
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-velitelstvi-Viden-t68681#240864 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more