Main Menu
User Menu

Military history website

Letecká vojenská akademie [1945-1951]

Military Air Academy

     
Název:
Name:
Letecká vojenská akademie
Originální název:
Original Name:
Letecká vojenská akademie
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1951
Nástupce:
Successor:
Vyšší škola důstojníků letectva
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1945-15.08.1950 Velitelství letectva hlavního štábu
15.08.1950-01.09.1951 Velitelství letectva
Dislokace:
Deployed:
15.09.1945-01.02.1946 Havlíčkův Brod, letiště /
01.02.1946-01.09.1951 Hradec Králové, letiště /

Velitel:
Commander:
15.09.1945-04.02.1946 Plass, Jaroslav (Plukovník)
15.02.1946-09.11.1947 Náprstek, Karel (Plukovník)
09.11.1947-01.09.1948 Rypl, František (Podplukovník)
01.09.1948-09.07.1951 Rypl, František (Brigádní generál)
09.07.1951-01.09.1951 Pridala, Michal (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1951-01.09.1951 Instrukční pluk

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
01.01.1951-01.09.1951 VÚ 0000 Hradec Králové
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, poválečná skupina, fond (Letecká vojenská akademie)
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Letecka-vojenska-akademie-1945-1951-t90986#454815Version : 0
MOD
In the year 1951 (officially from 15.3.1951) individual squadron LION boli officially referred to následujúcimi code písmenami:

AV – veliteľský swarm
AS – 1.squadron
AO – 2.squadron
AK – 3.squadron

Source:
https://www.pavpec.info/lva.html.
URL : https://www.valka.cz/Letecka-vojenska-akademie-1945-1951-t90986#527800Version : 0
MOD
Studium od
Studied from
Studium do
Studied to
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
01.10.194 -01.06.195 Bednář, Jiří
01.10.1945 31.05.1948 Borský, Vladimír
01.10.1945 01.06.1948 Krist, František
01.10.1945 01.06.1948 Plzák, Jiří
01.10.1945 01.06.1948 Válek, Bořivoj
01.10.1945 01.06.1948 Vítek, Jaroslav
DD.10.1945 DD.05.1948 Jaďut, Štefan
DD.MM.1945 DD.MM.1948 Kamenický, Zdeněk
01.10.1946 01.06.1949 Augustýn, Viktor
01.10.1946 30.06.1949 Mošna, Josef
DD.10.1946 DD.06.1949 Palček, Valentin
DD.MM.1946 DD.MM.1948 - Fros, Vladimír
DD.MM.1946 DD.MM.1948 Kalický, Pravoslav
DD.MM.1946 DD.MM.1949 - Kác, Zdeněk
DD.MM.1946 DD.MM.1948 Kúkel, Jozef
01.10.1947 01.06.1950 Barborík, František
01.10.1947 01.06.1950 Ondrášek, Michal
DD.10.1947 01.06.1950 Bolcha, Štefan
DD.MM.1947 01.06.1950 Skála, Václav
DD.MM.1947 DD.MM.1950 - Svoboda, Miloš
01.08.1948 01.06.1950 Leško, Jozef
01.08.1949 18.06.1950 Remek, Jozef
DD.08.1949 18.06.1950 Božík, Rudolf
01.09.1949 30.06.1951 Tupý, Oldřich
01.09.1949 30.06.1951 Zámečník, Milan
DD.MM.1949 DD.MM.1950 Choma, Michal
DD.MM.1949 DD.MM.1950 Štauder, Jozef
DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR Beckovský, Pavel
DD.MM.RRRR 01.06.1950 Růžička, Václav
.
URL : https://www.valka.cz/Letecka-vojenska-akademie-1945-1951-t90986#551108Version : 0
MOD
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Prosím doplnit (opravit) data u frekventantů:
1. nástupní ročník: 1945-01.06.1948
2. nástupní ročník: 1946-01.06.1949
3. nástupní ročník: 1947-01.06.1950
4. nástupní ročník: 1948-30.06.1951
5. nástupní ročník: 1949-30.06.1951
URL : https://www.valka.cz/Letecka-vojenska-akademie-1945-1951-t90986#659252Version : 0