Main Menu
User Menu

Military history website

Vojenské učiliště Martin [1979-1991]

Military Apprentice School Martin

     
Název:
Name:
Vojenské učiliště Martin
Originální název:
Original Name:
Vojenské učiliště Martin
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1979
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
27.08.1991
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1979-01.11.1986 Oddělení bojové připravy
01.11.1986-27.08.1991 Školské oddělení
Dislokace:
Deployed:
01.09.1979-27.08.1991 Martin, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.09.1979-DD.12.1983 Koštek, Emil (Generálmajor)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.09.1979-27.08.1991 VÚ 1267 Martin
Vojenské učiliště 1. čs. armádního sboru Martin
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz; ISSN 1802-1514
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-uciliste-Martin-1979-1991-t123512#527310Version : 0
MOD
Studium od
Studied from
Studium do
Studied to
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1977 DD.MM.1981 Dreveňák, Ján
DD.MM.1989 27.08.1991 Bodnár, Ľubomír
DD.MM.RRRR DD.MM.1980 Kováč, Vladimír
.
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-uciliste-Martin-1979-1991-t123512#551137Version : 0
MOD
Přípravovalo members motostřeleckého and tank troops, missile troops and artillery, engineer troops and of the ordnance department of the service; to secure the training and the training of bomb techs for the needs of the ENSAMBLE and the other armed forces.

Source: www.vojenstvi.cz.
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-uciliste-Martin-1979-1991-t123512#420751Version : 0
MOD
Elastic appliques / Sleeve Patch.
Vojenské učiliště Martin [1979-1991] - vlastní sbírka

vlastní sbírka
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-uciliste-Martin-1979-1991-t123512#420746Version : 0
MOD
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vojenská posádka vznikla ve Vyškově v roce 1936, kdy se do města přestěhoval pluk útočné vozby 2. V roce 1937 sem bylo přemístěno Učiliště útočné vozby z Milovic. Po druhé světové válce postupně zahajuje činnost Tankové učiliště, na které navazuje Vojenské učiliště, Vyšší vojenské učiliště, velitelsko organizátorská fakulta, která končí svou činnost v roce 1972, kdy ve Vyškově vzniká Vysoká vojenská škola pozemního vojska.
www.vavyskov.cz
www.detektory-kovu.com
čtvrtý odznak shora
Významnou roli v procesu přípravy vojenských profesionálů sehrála v poválečném období vojenská učiliště jednotlivých druhů zbraní. Právě vyškovská posádka se stala jedním z největších center této přípravy. Prvním z nich bylo tankové učiliště, které zde působilo v letech 1947-1958. Se zahájením školního roku 1958/59 došlo ke vzniku Vojenského učiliště kpt. Otakara Jaroše. Studium trvalo dva roky a v roce 1960 navštěvovalo školu 650 posluchačů. V šedesátých letech byla škola včleněna do Velitelsko organizátorské fakulty VAAZ Brno a tím se ukončila etapa předcházející vzniku vysokého vojenského školství.
https://www.army.cz/scripts/detail.php?id=1523


Myslím že na vojenství.cz to dost odflinkli, stačí se podívat malinko na net a zjistíte že VU zřejmě existovalo (je zajímavé že místní o tom ví) a teprve později se změnilo ve VVU, otázkou je jak dlouho existovalo jako VU, ale je zřejmé že minimálně v letech 1958 - 60 proběhl jeden dvouletý běh, podle posledního přešlo zřejmě do formy VVU až někdy v první polovině let šedesátých, takže těch běhů mohlo být i několik.
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-uciliste-Martin-1979-1991-t123512#420795Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Quote :

Myslím že na vojenství.cz to dost odflinkli, stačí se podívat malinko na net a zjistíte že VU zřejmě existovalo (je zajímavé že místní o tom ví) a teprve později se změnilo ve VVU, otázkou je jak dlouho existovalo jako VU, ale je zřejmé že minimálně v letech 1958 - 60 proběhl jeden dvouletý běh, podle posledního přešlo zřejmě do formy VVU až někdy v první polovině let šedesátých, takže těch běhů mohlo být i několik.RSDr. Minařík a spol. reagovali na můj dotaz ohledně nášivek, které jsem teď navkládal a jim předtím poslal, tak proto se může zdát odpověď č. 1807 strohá, ale pro mou informaci dostačující.


Z typu nášivky v kontextu s ostatními dovozuji, že se jednalo o výrobek z konce 80. let.
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-uciliste-Martin-1979-1991-t123512#420801Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

No ono "Neexistovala" je nikoli strohé, ale zřejmě špatné (tedy odflinknuté). Nejde tedy o strohost, ale o faktickou chybu. Výše uvedené stránky se o učilišti zmiňují a tedy nějakou dobu existovalo, následně se zřejmě změnilo ve VVU. Ale tohle vše je přelom šedesátých let, nikoli osmdesátých. Předpokládám že dovozování vychází z něčeho reálného (třeba materiál nášivky) a nikoli z kontextu typu "koupil jsem to s ostatními a ty jsou z té doby". Mně ta pavéza přijde dost spíš starší (pozdější jsou spíš pětiúhelník), ale rozhodně se necítím býti odborníkem na nášivky. Celá tahle věc mne zaujala jen proto že jsem kdysi znal chlapa co na dvouletém učilišti ve Vyškově byl, takže mi nesmysl na vojenství přišel mimo. Doložit to pak byla otázka 5 minut.
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-uciliste-Martin-1979-1991-t123512#420802Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

citácia: "bitaxe" Se zahájením školního roku 1958/59 došlo ke vzniku Vojenského učiliště kpt. Otakara Jaroše. Studium trvalo dva roky a v roce 1960 navštěvovalo školu 650 posluchačů.


Niečo som našiel: zdroj - výber zo stránky
Zdroj:www.csla.cz


Uvedené změny měly vliv i na celkové nároky na kvalitu řídících kádrů v ČSLA si vyžádaly v průběhu 60. let změnu v přípravě velitelského sboru. V roce 1960 vzniklo Vyšší vojenské učiliště Otakara Jaroše ve Vyškově, které poskytovalo vyšší odborné vzdělání na úrovni četa-rota a vysokoškolské vzdělání na úrovni pedagogické fakulty.


Z hlediska přípravy vysokoškolských kádrů velitelského sboru motostřeleckého vojska se toto opatření nejvýrazněji promítlo ve vytvoření 1. fakulty VA AZ, která vznikla reorganizací Vyššího vojenského učiliště Otakara Jaroše ve Vyškově v roce 1967. Zde se připravoval největší počet posluchačů inženýrsko-organizátorského směru, kteří měli v budoucnu posílit velitelské kádry motostřeleckých jednotek, útvarů a svazků.

Domnievam sa, že VU Otakara Jaroše vo Vyškově malo iba jeden dvojročný cyklus a to v školskom roku 1958/1959 a 1959/1960. A od školského roku 1960/1961 po reorganizácii už to bolo VVU.
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-uciliste-Martin-1979-1991-t123512#420852Version : 0