Main Menu
User Menu

Military history website

Vojenské učiliště Žilina [1979-1991]

Military Apprentice School Zilina

     
Název:
Name:
Vojenské učiliště Žilina
Originální název:
Original Name:
Vojenské učiliště Žilina
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1979
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
28.08.1991
Nástupce:
Successor:
Vojenská střední škola týlu
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1979-01.11.1980 Hlavní týl ČSLA
01.11.1980-01.11.1986 Oddělení bojové připravy
01.11.1986-28.08.1991 Školské oddělení
Dislokace:
Deployed:
01.09.1979-28.08.1991 Žilina, Kasárna P. Jilemnického /

Velitel:
Commander:
01.09.1979-DD.MM.1984 Ottava, Robert (Plukovník)
DD.MM.1984-28.08.1991 Mužík, Alfonz (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1979-28.08.1991 Vojenská střední odborná škola týlu
01.09.1983-28.08.1991 Vojenská střední odborná škola chemickotechnologická

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
01.09.1979-28.08.1991 Vojenské učiliště hrdiny ČSSR Jana Švermy
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 4130
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-uciliste-Zilina-1979-1991-t123508#509819Version : 0
MOD
Sets the members of the services to the rear and from 01.09.1983 of the chemical troops and the accommodation and building services.

Source: www.vojenstvi.cz.
Vojenské učiliště Žilina [1979-1991] - vlastní sbírka

vlastní sbírka
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-uciliste-Zilina-1979-1991-t123508#420747Version : 0
MOD