Main Menu
User Menu

Military history website

Posádková hudba Košice [1979-1992]

Military Band Košice

     
Název:
Name:
Posádková hudba Košice
Originální název:
Original Name:
Posádková hudba Košice
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1979
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
Posádková hudba Košice
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1979-01.01.1992 Organizační a mobilizační oddělení
01.01.1992-31.12.1992 Organizační a mobilizační správa
Dislokace:
Deployed:
01.10.1979-31.12.1992 Košice, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, (0)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Poznámka:
Note:
01.10.1979-31.12.1992 VÚ 4121 Košice
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Posadkova-hudba-Kosice-1979-1992-t187488#545443Version : 0
MOD