Main Menu
User Menu

Military history website

Vojenská odborná škola leteckých mechaniků [1945-1949]

Military School of the Aviation Mechanics

     
Název:
Name:
Vojenská odborná škola leteckých mechaniků
Originální název:
Original Name:
Vojenská odborná škola leteckých mechaniků
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.08.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1949
Nástupce:
Successor:
Letecké technické učiliště
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.08.1945-01.10.1949 Velitelství letectva hlavního štábu
Dislokace:
Deployed:
01.08.1945-01.10.1949 Liberec, ? /

Velitel:
Commander:
01.08.1945-DD.09.1946 Crha, Josef (Major)
DD.09.1946-31.08.1947 Bárta, Jindřich (Major)
31.08.1947-DD.MM.RRRR Kopecký, Václav (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Heller, Jaromír (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.01.1946-01.10.1949 VÚ 4651
Zdroje:
Sources:
IRRA, Miroslav: Československé vojenské letectvo 1945-1950, Svět křídel, Cheb 2006, ISBN 80-86808-33-5 (p.595)
www.liberec.cz
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-odborna-skola-leteckych-mechaniku-1945-1949-t238509#659515Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Studium od
Studied from
Studium do
Studied to
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1946 DD.MM.1948 - Kutil, Antonín
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-odborna-skola-leteckych-mechaniku-1945-1949-t238509#659516Version : 0
MOD