Vojenský výcvikový prostor Turecký Vrch [1952-1992]

Military Training Area Turecký Vrch
     
Název:
Name:
Vojenský výcvikový prostor Turecký Vrch Military Training Area Turecký Vrch
Originální název:
Original Name:
Vojenský výcvikový prostor Turecký Vrch
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1952
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
Vojenský výcvikový prostor Turecký Vrch Military Training Area Turecký Vrch
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.11.1952-01.09.1963 Operační oddělení
01.09.1963-01.09.1969 Ženijní technické učiliště
01.09.1969-01.01.1992 Oddělení bojové připravy
01.01.1992-31.12.1992 Správa přípravy vojsk
01.11.1952-01.09.1963 Operation Department
01.09.1963-01.09.1969 Engineer Apprentice School
01.09.1969-01.01.1992 Combat Training Department
01.01.1992-31.12.1992 Combat Training Department
Dislokace:
Deployed:
01.11.1952-31.12.1992 Záhorie, Turecký Vrch /
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.11.1952-31.12.1992 VÚ 3482 Turecký Vrch
-
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-vycvikovy-prostor-Turecky-Vrch-1952-1992-t192344#554642 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more