Main Menu
User Menu

Military history website

Minaj

okr. Užhorod-venkov

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Minaj (Минай)
(okr. Užhorod-venkov)*


V období 1.republiky součást politického okresu Užhorod-venkov a soudního okresu Užhorod


Sčítání lidu v roce 1930: 420 obyvatel (z toho 18 osob národnosti československé, 272 osob národnosti maďarské, 44 osob národnosti ruské a 45 osob národnosti maďarské).


Posádka byla ustanovena v září 1920. Zrušena v lednu 1921.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
III. prapor Pěšího pluku 4


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Minaj-t44380#174539Version : 0