Main Menu
User Menu

Military history website

SM - Foca

Mínonosné ponorky

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Trieda Foca
Projekt : Virginio Cavallini
Štandardný výtlak : 1.200 - 1.215 t
Výtlak na / pod hladinou : 1.318 - 1.333 / 1.647 - 1.659 t
Dĺžka : 82,85 m
Šírka : 7,17 m
Ponor : 5,14 - 5,31 m
Pohon :
Vznetové motory 2 motory
- o výkone 2.800 PS
- výrobca FIAT
Elektromotory 2 motory
- o výkone 1.250 PS
- výrobca Ansaldo
Rýchlosť : 16/8 uzlov
Výzbroj : 1 x 3,9 inch; 4 x 13,2mm, 6 x torpédomet 21 inch
Počet mín : 36 mín
Posádka : 7-8 dôstojníkov a 53 mužstvo


Zdroj :
FRACCAROLI, Aldo; Italian Warships of World War II, Ian Allan Ltd. 1968, SBN 7110 0002 6
URL : https://www.valka.cz/SM-Foca-t66121#234250Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ponorky triedy Foca :


R.MSG Atropo
R.MSG Foca
R.MSG Zoea


Zdroj :
FRACCAROLI, Aldo; Italian Warships of World War II, Ian Allan Ltd. 1968, SBN 7110 0002 6
URL : https://www.valka.cz/SM-Foca-t66121#234251Version : 0