Main Menu
User Menu

Military history website

Mladá

místní část Milovic, okr. Nymburk

     
Název:
Name:
Mladá
Originální název:
Original Name:
Mladá
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Milovice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°13'54.95"N 14°52'02.68"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:

Mladá, letiště
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.05.1950-15.01.1951
Školní základna V
5th School Air Base
01.10.1950-01.12.1950
Stíhací letka 5
5th Fighter Squadron
15.12.1950-01.01.1951
3. divise /tanková/
3rd Division /Tank/
15.12.1950-01.01.1951
Mechanisovaný pluk 103
103rd Mechanized Regiment
15.12.1950-31.12.1950
Tankový pluk 13
13th Tank Regiment
15.12.1950-01.01.1951
Tankový pluk 16
16th Tank Regiment
15.12.1950-01.01.1951
Ženijní prapor 3
3rd Engineer Battalion
01.01.1951-01.10.1958
103. mechanizovaný pluk
103rd Mechanized Regiment
01.01.1951-DD.08.1958
13. tankový pluk
13th Tank Regiment
01.01.1951-DD.08.1958
16. tankový pluk
16th Tank Regiment
01.01.1951-01.11.1955
3. chemická četa
3rd Chemical Platoon
01.01.1951-DD.10.1960
3. protiletadlový oddíl
3rd Anti-Aircraft Division
01.01.1951-01.11.1952
3. průzkumná rota
3rd Reconnaissance Company
01.01.1951-09.05.1955
3. spojovací prapor
3rd Signal Battalion
01.01.1951-09.05.1955
3. tanková divize
3rd Tank Division
01.01.1951-01.10.1958
3. školní tankový prapor
3rd Training Tank Battalion
01.01.1951-09.05.1955
3. ženijní prapor
3rd Engineer Battalion
01.01.1951-DD.MM.1958
361. dělostřelecký pluk
361st Artillery Regiment
15.01.1951-01.02.1951
8. letištní správa
8th Airfield Authority
01.02.1951-DD.MM.1952
14. letištní prapor
14th Air Base Battalion
00.05.1951-DD.05.1952
5. letecký stíhací pluk
5th Air Fighter Regiment
01.05.1951-01.10.1958
3. raketometný oddíl
3rd Rocket-Launcher Division
00.06.1951-DD.05.1952
8. letecký stíhací pluk
8th Air Fighter Regiment
01.06.1951-15.02.1952
Proudové výcvikové středisko letectva
Air Force Jet Training Centre
00.07.1951-DD.05.1952
1. letecký stíhací pluk
1st Air Fighter Regiment
01.09.1951-DD.05.1952
3. letecká stíhací divize
3rd Air Fighter Division
01.10.1951-13.12.1951
1. letka
1st Squadron of 11th Air Fighter Regiment
01.10.1951-13.12.1951
11. letecký stíhací pluk
11th Air Fighter Regiment
01.12.1951-DD.MM.1952
18. letištní prapor
18th Air Base Battalion
DD.MM.1951-DD.MM.1952
1. letištní prapor
1st Air Base Battalion
23.04.1952-DD.MM.1952
10. letištní prapor
10th Air Base Battalion
01.06.1952-DD.08.1952
9. letecký stíhací pluk
9th Air Fighter Regiment
31.10.1952-09.05.1955
3. průzkumný prapor
3rd Reconnaissance Battalion
01.11.1952-01.11.1953
3. samohybný prapor
3rd Self-propelled Battalion
DD.MM.1952-DD.MM.1953
1. školní tankový prapor
1st Training Tank Battalion
DD.MM.1952-01.10.1953
51. letecký stíhací pluk
51st Air Fighter Regiment
01.01.1953-15.05.1953
10. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby I.třídy
10th Electronic Air Support Devices Platoon 1st Class
01.01.1953-19.10.1954
2. letecká spojovací rota
2nd Air Signal Company
01.05.1953-30.09.1953
166. letecká divizní opravna
166th Divisional Air Repair
15.05.1953-01.10.1953
166. letecká spojovací rota
166th Air Signal Company
15.05.1953-01.10.1953
166. letecká stíhací divize
166th Air Fighter Division
15.05.1953-01.04.1954
166. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
166th Air Support Devices Company
01.08.1953-19.10.1954
2. letecký stíhací pluk
2nd Air Fighter Regiment
01.08.1953-01.10.1954
26. letištní prapor
26th Air Base Battalion
DD.08.1953-15.10.1968
22. letištní prapor
22nd Air Base Battalion
01.10.1953-19.10.1954
2. letecká divizní opravna
2nd Divisional Air Repair
01.10.1953-20.10.1954
2. letecká stíhací divize
2nd Air Fighter Division
01.10.1953-DD.05.1955
3. tanková základna
3rd Tank Depot
01.10.1953-19.10.1954
7. letecký stíhací pluk
7th Air Fighter Regiment
01.10.1953-DD.10.1954
Velitelské stanoviště 2. letecké stíhací divize
Command Post of 2nd Air Fighter Division
01.11.1953-01.11.1955
15. tankový pluk
15th Tank Regiment
01.11.1953-19.10.1954
6. letecký stíhací pluk
6th Air Fighter Regiment
DD.MM.1953-01.09.1958
2. letištní prapor
2nd Air Base Battalion
DD.MM.1953-15.06.1955
Radiotechnická stanice Mladá
Electronic Station Mladá
01.04.1954-01.10.1957
2. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
2nd Air Support Devices Company
01.06.1954-08.10.1968
3. zdravotnický prapor
3rd Medical Battalion
01.10.1954-14.12.1951
2. letka
2nd Squadron of 11th Air Fighter Regiment
DD.10.1954-01.11.1954
17. letecký stíhací pluk
17th Air Fighter Regiment
01.11.1954-01.11.1955
17. stíhací letecký pluk
17th Fighter Air Regiment
01.11.1954-01.10.1968
47. průzkumný letecký pluk
47th Reconnaissance Air Regiment
01.11.1954-DD.MM.1955
Velitelské stanoviště 17. stíhacího leteckého pluku
Command Post of 17th Fighters Air Regiment
09.05.1955-10.10.1968
1. ženijní prapor
1st Engineer Battalion
09.05.1955-01.09.1961
13. průzkumný prapor
13th Reconnaissance Battalion
09.05.1955-DD.10.1968
13. spojovací prapor
13th Signal Battalion
09.05.1955-10.10.1968
13. tanková divize
13th Tank Division
01.11.1955-01.10.1958
15. tankosamohybný pluk
15th Self-propelled Tank Regiment
01.11.1955-01.10.1958
3. četa chemické ochrany
3rd Chemical Defence Platoon
03.11.1955-01.10.1958
29. bombardovací letecký pluk
29th Bomber Air Regiment
01.10.1957-01.09.1963
2. prapor pozemního zabezpečení navigace
2nd Ground Support Navigation Battalion
01.10.1958-01.10.1960
103. motostřelecký pluk
103rd Motor Rifle Regiment
01.10.1958-01.09.1961
13. prapor technického zabezpečení
13th Technical Supply Battalion
01.10.1958-00.10.1968
15. tankový pluk
15th Tank Regiment
01.10.1958-06.10.1968
3. rota chemické ochrany
3rd Chemical Defence Company
10.07.1960-01.09.1965
Letka radiotechnického průzkumu
Radio Technical Reconnaissance Squadron
01.10.1960-01.11.1968
103. tankový pluk
103rd Tank Regiment
01.10.1960-01.09.1961
3. protiletadlový pluk
3rd Anti-Aircraft Regiment
01.10.1960-01.10.1966
Výcviková letka
Training Squadron
06.08.1961-15.10.1968
53. automobilní prapor
53rd Automobile Battalion
01.09.1961-01.09.1966
13. průzkumná rota
13th Reconnaissance Company
01.09.1961-06.10.1968
3. protiletadlový oddíl
3rd Anti-Aircraft Division
01.09.1961-01.09.1963
4. zdravotnický oddíl
4th Medical Division
01.10.1961-12.10.1968
13. technické opravny
13th Technical Workshop
01.09.1962-DD.10.1968
102. spojovací rota "S"
102nd Signal Company "S"
01.09.1962-01.09.1963
22. rota letištní a pozemního zabezpečení navigace "S"
22nd Air Base and Ground Support Navigation Company "S"
01.09.1963-01.10.1968
2. prapor radiotechnického zabezpečení
2nd Electronic Support Battalion
01.09.1963-01.09.1965
22. rota letištní a radiotechnického zabezpečení "S"
22nd Air Base and Electronic Support Company "S"
01.09.1964-11.10.1968
13. vrtulníková letka
13th Helicopter Squadron
01.09.1965-01.10.1968
2. rota radiotechnického zabezpečení "S"
2nd Electronic Support Company "S"
01.09.1965-01.10.1968
22. letištní rota "S"
22nd Air Base Company "S"
01.10.1966-DD.MM.1968
Výcvikové středisko letectva
Air Force Training Centre
DD.10.1968-29.10.1990
15. gardová tanková divize
15th Guard Tank Division
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.mapy.cz
URL : https://www.valka.cz/Mlada-t96324#358698Version : 0