Mohnke, Wilhelm

     
Příjmení:
Surname:
Mohnke Mohnke
Jméno:
Given Name:
Wilhelm Wilhelm
Jméno v originále:
Original Name:
Wilhelm Mohnke
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
SS-Brigadeführer a generálmajor zbraní-SS SS-Brigadeführer and Major General of the Armed-SS
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
15.03.1911 Lübeck /
15.03.1911 Lübeck /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
06.08.2001 Hamburk
06.08.2001 Hamburg
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: 1. tanková divize SS Leibstandarte SS Adolf Hitler Commander of the 1st SS Tank Division Leibstandarte SS Adolf Hitler
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
nositel Rytířského kříže recipient of the Knight's Cross of the Iron Cross
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Mohnke
foro: http://goo.gl/ev8Lz
URL : https://www.valka.cz/Mohnke-Wilhelm-t133#462880 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Mohnke Mohnke
Jméno:
Given Name:
Wilhelm Wilhelm
Jméno v originále:
Original Name:
Wilhelm Mohnke
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.11.1931 SS-Anwärter
16.11.1931 SS-Mann
05.03.1932 SS-Scharführer
09.03.1933 SS-Truppführer
28.06.1933 SS-Sturmführer
01.10.1933 SS-Hauptsturmführer
01.09.1940 SS-Sturmbannführer
21.06.1943 SS-Obersturmbannführer
21.06.1944 SS-Standartenführer
04.11.1944 SS-Oberführer
30.01.1945 SS-Brigadeführer a generálmajor zbraní-SS
01.11.1931 SS-Anwärter
16.11.1931 SS-Mann
05.03.1932 SS-Scharführer
09.03.1933 SS-Truppführer
28.06.1933 SS-Sturmführer
01.10.1933 SS-Hauptsturmführer
01.09.1940 SS-Sturmbannführer
21.06.1943 SS-Obersturmbannführer
21.06.1944 SS-Standartenführer
04.11.1944 SS-Oberführer
30.01.1945 SS-Brigadeführer and Major General of the Armed-SS
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Mohnke
www.tracesofwar.com
URL : https://www.valka.cz/Mohnke-Wilhelm-t133#462882 Version : 0

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Třetí velitel Leibstandarte. V roce 1931 vstoupil do NSDAP/legitimace č.649 684/ i do SS/legitimace
č.-15 541/.Na Untersturmführera Leibstandarte povýšil 28.června 1933.Za 4 měsíce už byl Hauptsturmführerem SS. V polovině roku 1943 se stal Obersturmbannführerem SS. Po přeložení k 12.divizi SS "Hitlerjugend" velel v bitvě o Normandii 26.pluku pancéřových granátníků SS a 20.července 1944 si vysloužil Rytířský kříž. 20.srpna v hodnosti Standartenführera SS převzal od zraněného Wische velení Leibstandarte a 4.listopadu byl povýšen na Oberführera SS.
Divizi vedl v bitvě v Ardenách. Poté byl převezen do Berlína a 6.února 1945 se stal v hodnosti Brigadeführera SS a Generalmajora der Waffen SS velitelem Říšského kancléřství. Jeho bojová skupina operovala v okolí führerova bunkru. Mohnke byl zajat Rusy a propuštěn v říjnu 1955.
URL : https://www.valka.cz/Mohnke-Wilhelm-t133#20093 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Bojová skupina,jíž Mohnke na konci války v Berlíně velel ,nesla název "Freikorps Mohnke" čili "Dobrovolnický sbor Mohnke"
Známá byla i "Mohnkes Maedchen", sbor ve velikosti praporu složený z děvčat sloužících původně jako spojařky,telefonistky a pod.
Tyto bojovnice infiltrovaly do sov. linií při dobývání Berlína a specializovaly se na ničení tanků, Rusové jim přezdívali Čarodějnice..
Zásah z Panzerfaustu byl asi i proto nazýván "Polibkem čarodějnice"
Jinak W. Mohnke žil ještě do minulého roku v Hamburku.
URL : https://www.valka.cz/Mohnke-Wilhelm-t133#26022 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more