Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Clanek : www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Mor-t365#1985Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zárodky moru jsou velmi odolné proti vlivům zevního prostředí. Ve vodě přežívají kolem 40 dní, v půdě cca 2 měsíce, v infikovaných blechách a hlodavcích až několik měsíců. Při teplotě minus 30 stupňů Celsia vydrží v zevním prostředí taktéž několik měsíců, ve zmrzlých mrtvolách až jeden rok. V infikované výstroji a potravinách obvykle přežívají několik týdnů.
Zárodky moru mohou být rozprašovány ve formě aerosolu nebo mohou být rozšiřovány pomocí infikovaných blech či hlodavců.
Průměrná inkubační doba moru je 1 až 4 dny.
Cesta vniku zárodků do organismu:
- dýchacími cestami : dochází ke smrtelnému morovému zánětu plic, jenž se projevuje vysokou horečkou, dráždivým kašlem, při němž nemocný vykašlává hlen s příměsí krve, dýchavičností a celkovou velmi těžkou únavou pacienta
- kůží pomocí infikovaného hmyzu : vznikne tzv.hlízová forma onemocnění, provázená kromě vysoké horečky bolestivým zduřením mízních uzlin v okolí místa kousnutí infikovaným hmyzem
- infikovanými potravinami : zde vzniká poměrně vzácná střevní forma onemocnění
Plicní forma moru se šíří velmi rychle kapénkovou infekcí.
URL : https://www.valka.cz/Mor-t365#2018Version : 0