Main Menu
User Menu

Military history website

Moravská Třebová

okr. Svitavy

     
Název:
Name:
Moravská Třebová
Originální název:
Original Name:
Moravská Třebová
Další názvy:
Other Names:
nemecky Mährisch Trübau
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Svitavy
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°45'29.00"N 16°39'51.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Město, Předměstí, Sušice, Udánky, Boršov
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1270
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
- Měšťanské domy
- Radnice
- Zámek
- Kostel Nanebevzetí Panny Marie
- Loretánská kaple při kostele P. Marie
- Kostel sv. Josefa na Křížovém vrchu
- Kaple křížové cesty ke Kalvárii
- Fara u kostela
- Městské muzeum [1]
- Kalvárie
- Františkánský klášter
- Piaristické gymnázium
- Dřevěné schodiště mrtvých na hřbitov
- Malebný hřbitov plný historických náhrobků
- Lapidárium – býv. márnice na hřbitově
- Povodňové desky na mostě u mlýna pod zámkem
- Latinská škola
- Zbytky hradeb
- Hvězdárna Boleslava Tecla


Boršov
- Kostel sv.Anny
- Schodiště na hřbitov, kryté
- Socha sv. J. Nepomuckého
- Zbořená klasicistní hospoda na rozcestí k MT
- Množství původní malebné architektury


Sušice
- Kaplička


Udánky
- Hradiště
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
K mestu boli v minulosti pripojené samostatné obce Sušice, Udánky a Boršov.
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Moravska-Trebova-t44389#531248Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Moravská Třebová (Mährisch Trübau)
(okr. Svitavy)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 8 167 obyvatel (z toho 801 osob národnosti československé, 18 osob národnosti maďarské, 6 634 osob národnosti německé, 66 osob národnosti ruské a 7 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v září 1935.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Státní vojenské reformní reálné gymnasium, jehož objekty se nacházely v bývalém barákovém táboře z let 1915-1916, adaptovaném pro vojenské potřeby v roce 1935.


Zdroj:
Čermák, J.: Nástin historického vývoje objektu barákového tábora v Moravské Třebové v letech 1914-1995. Moravská Třebová 1995.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Moravska-Trebova-t44389#174550Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Kostel Povýšení sv. Kříže

Trojlodní halový hřbitovní kostel Povýšení sv. Kříže s pětibokým uzávěrem presbyteria, zřejmě stojí na místě staršího dřevěného kostela. Nový kostel dal vystavět majitel panství Ladislav Velen ze Žerotína v pozdně goticko-renesančím stylu v letech 1602 až 1604. Stavitelem byl Oldřich Balzer z Nisy. V roce 1653 byl kostel barokně upraven.

Zdroje:
www.hrady.cz
pamatkovykatalog.cz
pamatkovykatalog.cz

Moravská Třebová - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Moravska-Trebova-t44389#678306Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Klášter františkánů s kostelem sv. Josefa


Areál kláštera z 2. poloviny 17. století s kostelem z let 1680 až 1690, byl stavebně dokončen roku 1695 (nebo 1696). V roce 1707 přistavěn pivovar a studna. Následně několikrát vyrabován a poničen. Po jistou dobu byl využíván i jako lazaret. Po roce 1948 zabaven a v 90. letech 20. století pak navrácen františkánům. Stavitelem kostela byl Vlach J. Braschy z Engadinu. Jedná se o podélnou neorientovanou jednolodní stavbu s úžším pravoúhle uzavřeným presbytářem, který lemuje oběžný ochoz. Na východu k lodi přiléhá nižší obdélná boční kaple. Mezi ní a východní stěnou presbyteria je umístěna sakristie.


Zdroje:
www.hrady.cz
pamatkovykatalog.cz
pamatkovykatalog.cz
pamatkovykatalog.cz
pamatkovykatalog.cz

Moravská Třebová - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Moravska-Trebova-t44389#678307Version : 0
Chapel of the Virgin Mary


The Chapel of the Virgin Mary is located in the closed area of the retirement home.
Moravská Třebová - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Moravska-Trebova-t44389#678308Version : 0
Chapel of the Virgin Mary

The originally Gothic church was first mentioned in 1270. It burned down in 1541 and was restored in 1549 in the Renaissance style at the instigation of Václav of Boskovice. In 1572 a tower was added. It burned down again in 1726 and was rebuilt in the Baroque style partly according to the plans of D. Martinelli, the builder was Antonio M. N. Beduzzi. A loreta was added to the church in 1767. It is a longitudinal, single-nave, hall, oriented temple. The side chapels are "shallow." The presbytery closure is stretched with a polygonal closure. The massive prismatic tower is located on the north side of the presbytery. Loreta and the sacristy also adjoin this part.

Sources:
cs.wikipedia.org
www.hrady.cz
www.hrady.cz
pamatkovykatalog.cz

Moravská Třebová - Foto vlastní

Foto vlastní
Moravská Třebová - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Moravska-Trebova-t44389#678309Version : 0
Fara (deanery)

Originally the rectory, later the dean's office, today serves as a community center. One-storey building originally Gothic, rebuilt in the Renaissance style after a fire in 1542. Subsequently rebuilt in 1726. Later, after another fire in 1844, rebuilt in the Classicist style.

Sources:
https://www.hrady.cz/dekanstvi-moravska-trebova
https://pamatkovykatalog.cz/fara-14783262
https://pamatkovykatalog.cz/ohradni-zed-14783355
https://pamatkovykatalog.cz/fara-14783341

Moravská Třebová - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Moravska-Trebova-t44389#678310Version : 0
Stations of the Cross


The Way of the Cross consists of 4 High Baroque chapels with a polygonal floor plan and mansard roofs, which dates from 1723. They are complemented by a sculpture of Christ on Mount of Olives from 1718 and the Calvary Křížový vrch.


Sources:
www.hrady.cz
cs.wikipedia.org
pamatkovykatalog.cz
https://pamatkovykatalog.cz/kaple-iii-14798812
https://pamatkovykatalog.cz/kaple-i-14798636
https://pamatkovykatalog.cz/kaple-ii-14798766
https://pamatkovykatalog.cz/kaple-iv-14798879
pamatkovykatalog.cz

Moravská Třebová - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Moravska-Trebova-t44389#679875Version : 0
Latin school


The existence of the Latin school is documented in the period from 1477 to 1482, where students learned Latin and three basic sciences. The active building is a two-storey two-wing Renaissance building


Sources:
www.hrady.cz
cs.wikipedia.org
pamatkovykatalog.cz

Moravská Třebová - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Moravska-Trebova-t44389#679914Version : 0
Historical depictions
Moravská Třebová - Celkový pohled na Moravskou Třebovou v roce 1840.
Zdroj:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Truebau-1840.jpg

Celkový pohled na Moravskou Třebovou v roce 1840.
Zdroj:
commons.wikimedia.org

URL : https://www.valka.cz/Moravska-Trebova-t44389#679915Version : 0
City fortifications


The fortifications of the town date from the beginning of the 16th century, originally it consisted of a moat, a main and a park wall. It was supplemented by 11 bastions, of which 3 have been preserved to this day. The fortifications were supplemented by city gates and were connected to the castle. During the 19th century, the fortifications gradually began to disappear as unnecessary.


Sources:
www.hrady.cz
pamatkovykatalog.cz

Moravská Třebová - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Moravska-Trebova-t44389#679919Version : 0
Radnice


On the site of the older bailiff's building, a new Renaissance town hall building began to be built in 1521, and after its fire in 1541, it was reconstructed and further expanded. Due to fires in 1721, 1726 and 1844, it had to be repaired and rebuilt again. In 1954, it was rebuilt into its original form.


Sources:
cs.wikipedia.org
www.hrady.cz
pamatkovykatalog.cz
https://pamatkovykatalog.cz/radnice-791384
https://pamatkovykatalog.cz/radnice-14785967
https://pamatkovykatalog.cz/dvorni-kridlo-2979351

Moravská Třebová - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Moravska-Trebova-t44389#679981Version : 0
Piarist grammar school


The original Piarist grammar school/college was created by the construction of the Piarist college in the years 1769 to 1773, followed by the construction of the grammar school in the years 1805 to 1806. As a result, it is a three-winged (four?) Building with a tower above the main entrance. The current form corresponds to the state after the Classicist reconstruction. It now serves as the seat of the municipal office.


Sources:
www.hrady.cz
pamatkovykatalog.cz

Moravská Třebová - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Moravska-Trebova-t44389#679987Version : 0
Náměstí T. G. Masaryka


In the historic center there is an approximately square square of T. G. Masaryk with a number of historic burgher houses, often with significant preserved architectural elements, the town hall, the plague column and a fountain with a statue of St. Florian.
Moravská Třebová - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Moravska-Trebova-t44389#679990Version : 0
Fountain with the statue of St. Floriána


Fountain with a baroque statue of St. Florián, the statue dates from the first third of the 18th century, the fountain from 1799. It was moved in 1897 and then returned here in 2002.


Sources:
www.hrady.cz
pamatkovykatalog.cz

Moravská Třebová - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Moravska-Trebova-t44389#679996Version : 0