Main Menu
User Menu

Military history website

Moravské Budějovice

okr. Třebíč

     
Název:
Name:
Moravské Budějovice
Originální název:
Original Name:
Moravské Budějovice
Další názvy:
Other Names:
Mährisch Budwitz
Budwitz
Budějovice (do 1869)
Budwicz (latinsky)
Pudwicz (latinsky)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Třebíč
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°03'08.00"N 15°48'31.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Jackov
Lažínky
Moravské Budějovice
Vesce
Vranín
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1231
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Zámek Moravské Budějovice
Kostel sv. Jiljí
Kaple sv. Jana Nepomuckého
Kaple sv. Anny
Kaple sv. Michala – původně románský karner
Fara
Židovský hřbitov
Městské opevnění
Radnice
Masné krámy
Městská spořitelna
Dům čp. 32
Dům čp. 60
Boží muka
Sochy sv. Jana Nepomuckého a blahoslaveného Jana Sarkandra
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:

Zdroj:
commons.wikimedia.org
Znak:
Coat of Arms:

Zdroj:
commons.wikimedia.org
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Moravske-Budejovice-t44392#558746Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Moravské Budějovice
(okr. Třebíč)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 4 129 obyvatel (z toho 3 998 osob národnosti československé, 52 osob národnosti německé a 10 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v dubnu 1938.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Hraničářský prapor 3 (od dubna 1938),
Strážní prapor XXXVII (od června 1938),
Hraničářský pluk 3 (od září 1938).


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Moravske-Budejovice-t44392#174554Version : 0
Chapel of st Michael (formerly karner)

Sometimes it is also often incorrectly referred to as the rotunda.

Sources:
iispp.npu.cz
monumnet.npu.cz
pamatkovykatalog.cz.
Moravské Budějovice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Moravske-Budejovice-t44392#558749Version : 0
city Hall.
Moravské Budějovice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Moravske-Budejovice-t44392#558751Version : 0
a Monument to the victims 1. and 2. world war.
Moravské Budějovice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Moravske-Budejovice-t44392#558755Version : 0