Main Menu
User Menu

Military history website

Mošnov

okr. Nový Jičín

     
Název:
Name:
Mošnov
Originální název:
Original Name:
Mošnov
Další názvy:
Other Names:
německy: Engelswald
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Nový Jičín
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°41'00.00"N 18°08'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1367
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Kostel sv. Markéty z r. 1807
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
10.05.1945-14.05.1945
2. československý stíhací letecký pluk
2nd Czechoslovak Fighter Air Regiment
01.10.1959-01.04.1985
31. letištní prapor
31st Air Base Battalion
01.10.1959-01.04.1985
8. stíhací letecký pluk
8th Fighter Air Regiment
01.10.1959-01.09.1961
Velitelské stanoviště 8. stíhacího leteckého pluku
Command Post of 8th Fighters Air Regiment
11.10.1959-01.09.1963
17. prapor pozemního zabezpečení navigace
17th Ground Support Navigation Battalion
20.08.1960-01.07.1986
1. dopravní výsadkový letecký pluk
1st Transport Airborne Regiment
20.08.1960-01.09.1961
1. letka
1st Squadron
20.08.1960-01.09.1961
2. letka
2nd Squadron
20.08.1960-01.09.1961
3. letka
3rd Squadron
01.10.1960-01.09.1963
52. prapor pozemního zabezpečení navigace
52nd Ground Support Navigation Battalion
DD.MM.1960-31.12.1992
25. letištní prapor
25th Air Base Battalion
01.09.1961-01.11.1975
1. letka
1st Squadron
01.09.1961-01.11.1975
2. letka
2nd Squadron
01.09.1961-01.09.1969
3. letka
3rd Squadron
DD.MM.1962-DD.MM.RRRR
4. cvičná výsadková letka
4th Training Airborne Squadron
01.09.1963-01.04.1985
17. prapor radiotechnického zabezpečení
17th Electronic Support Battalion
01.09.1963-31.10.1992
52. prapor radiotechnického zabezpečení
52nd Electronic Support Battalion
01.09.1969-31.12.1992
Letištní správa Mošnov
Airfield Authority Mosnov
DD.MM.1971-01.09.1974
5. letka
5th Squadron
01.09.1974-01.11.1975
4. letka
4th Squadron
01.11.1974-01.11.1975
3. letka
3rd Squadron
01.11.1975-30.06.1986
1. letka
1st Squadron
01.11.1975-30.06.1986
2. letka
2nd Squadron
01.11.1975-31.06.1986
3. letka
3rd Squadron
01.11.1975-31.08.1977
4. letka
4th Squadron
01.09.1978-01.11.1991
76. rota letištního a radiotechnického zabezpečení "S"
76th Air Base and Electronic Support Company "S"
01.11.1985-31.12.1992
1. výcvikové středisko letectva
1st Air Force Training Center
01.07.1986-30.30.1986
1. dopravní výsadková letka
1st Transport Airborne Squadron
01.07.1986-31.10.1992
1. smíšený dopravní letecký pluk
1st Composite Transport Air Regiment
01.07.1986-30.30.1992
2. dopravní výsadková letka
2nd Transport Airborne Squadron
01.07.1986-30.10.1992
3. vrtulníková letka
3rd Helicopters Squadron
01.02.1991-01.05.1991
17. prapor radiotechnického zabezpečení
17th Electronic Support Battalion
01.02.1991-01.05.1991
31. letištní prapor
31st Air Base Battalion
01.02.1991-01.05.1991
8. stíhací letecký pluk
8th Fighter Air Regiment
01.05.1991-31.12.1992
82. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
82nd Air Base and Electronic Support Battalion
01.05.1991-31.12.1992
82. samostatná stíhací letka
82nd Separate Fighter Squadron
31.10.1992-31.12.1992
1. dopravní výsadkový letecký pluk
1st Transport Airborne Air Regiment
31.10.1992-31.12.1992
1. technická letka
1st Technical Squadron
31.10.1992-31.12.1992
2. dopravní letka
2nd Transport Squadron
31.10.1992-31.12.1992
2. technická letka
2nd Technical Squadron
31.20.1992-31.12.1992
1. dopravní letka
1st Transport Squadron
01.01.1993-31.05.1993
1. dopravní letka
1st Transport Squadron
01.01.1993-31.05.1993
1. dopravní výsadkový letecký pluk
1st Transport Airborne Air Regiment
01.01.1993-31.05.1993
1. technická letka
1st Technical Squadron
01.01.1993-31.05.1993
2. dopravní letka
2nd Transport Squadron
01.01.1993-31.05.1993
2. technická letka
2nd Technical Squadron
01.01.1993-01.07.1993
82. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
82nd Airfield and Electronic Support Battalion
01.01.1993-31.10.1993
82. samostatná stíhací letka
82nd Separate Fighter Squadron
01.01.1993-01.11.1993
Letištní správa Mošnov
Airfield Authority Mosnov
01.06.1993-15.10.1993
Dopravní letecká skupina Mošnov
Transport Air Group Mosnov

01.09.1969-DD.MM.1993 Letištní správa Mošnov
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
Vojenský historický archiv Praha
http://www.mosnov.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%A1nov
URL : https://www.valka.cz/Mosnov-t203603#579898Version : 0
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Mošnov byl posádkovým městem pro letecké útvary, dislokované na letišti
a néé Ostrava!
URL : https://www.valka.cz/Mosnov-t203603#579900Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Téma Letiště Mošnov je staré zhruba pět let. Zítra opravím, upravím a přelinkuju.
URL : https://www.valka.cz/Mosnov-t203603#579906Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Takže témata Mošnov a Letiště Mošnov jsem upravil a přelinkoval, snad je to všechno.
URL : https://www.valka.cz/Mosnov-t203603#579959Version : 0
MOD