Main Menu
User Menu

Military history website

Most

okr. Most

     
Název:
Name:
Most
Originální název:
Original Name:
Most
Další názvy:
Other Names:
Brüx
Pons
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Most
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°30'11.00"N 13°38'12.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Čepirohy
Komořany
Most
Rudolice
Souš
Starý Most
Velebudice
Vtelno
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1227
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Hrad Hněvín
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1808-DD.MM.1809
Divizion polních myslivců č. 1
Feldjaeger Division No. 1
DD.MM.1813-DD.MM.RRRR
Prapor polních myslivců č. 1
Feldjaeger Battalion No. 1
11.10.1920-DD.01.1938
Pěší pluk 9
9th Infantry Regiment
00.03.1936-27.05.1938
I. korouhev dragounského pluku 1
1st Guidon of the 1st Dragoon Regiment
00.03.1936-27.05.1938
Polní eskadrona 1/1
1st Field Squadron of the 1st Cavalry/Dragoon Regiment
00.03.1936-27.05.1938
Polní eskadrona 2/1
2nd Field Squadron of the 1st Cavalry/Dragoon Regiment
03.06.1936-DD.11.1936
Ženijní skupinové velitelství VIII
8th Engineer Group Headquarters
26.01.1938-16.06.1938
Hraničářský prapor 1
1st Border Battalion
DD.01.1938-24.09.1938
Ženijní prapor 22 /motorisovaný/
22nd Engineer Battalion /Motorised/
25.09.1938-DD.10.1938
Pěší prapor III/46
3rd Infantry Battalion
25.09.1938-22.10.1938
Ženijní prapor 22 /motorisovaný/
22nd Engineer Battalion /Motorised/
01.06.1945-01.10.1945
Pěší prapor II/5
2nd Infantry Battalion of the 5th Infantry Regiment
01.10.1947-01.10.1950
Pěší pluk 74
74th Infantry Regiment
01.10.1950-DD.04.1951
58. pomocný technický prapor
58th Auxiliary Technical Battalion
01.12.1950-01.11.1954
182. protiletadlový oddíl
182nd Anti-Aircraft Division
15.04.1951-DD.MM.RRRR
59. pomocný technický prapor
59th Auxiliary Technical Battalion
01.11.1954-01.11.1955
182. protiletadlový pluk
182nd Anti-Aircraft Regiment
01.11.1955-01.09.1961
182. protiletadlový dělostřelecký pluk
182nd Anti-Aircraft Artillery Regiment
01.06.1957-15.08.1958
75. protiletadlová dělostřelecká brigáda
75th Anti-Aircraft Artillery Brigade
01.10.1957-15.08.1958
75. školní protiletadlový dělostřelecký oddíl
75th Training Anti-Aircraft Artillery Division
01.09.1961-01.09.1963
182. protiletadlový pluk
182nd Anti-Aircraft Regiment
DD.MM.1962-01.09.1977
173. protiletadlový pluk
173rd Anti-Aircraft Regiment
00.10.1968-31.10.1987
3. tanková základna
3rd Tank Base
DD.MM.1981-01.12.1991
216. protitankový pluk
216th Anti-Tank Regiment
DD.MM.1986-31.12.1992
Vojenské železniční stavební středisko
Military Railway Construction Center
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Divizion polních myslivců č. 1
Feldjaeger Division No. 1
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Prapor polních myslivců č. 1
Feldjaeger Battalion No. 1
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://goo.gl/GXkCo
URL : https://www.valka.cz/Most-t44393#489437Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Most (Brüx)

V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 28 212 obyvatel (z toho 9 740 osob národnosti československé, 17 549 osob národnosti německé, 33 osob národnosti ruské a 154 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v r. 1918.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Ženijní skupinové velitelství VIII (červen 1936 – listopad 1936),
Pěší pluk 9 (od října 1920),
III. prapor Pěšího pluku 46 (od června 1938),
Hraničářský prapor 1 (od ledna 1938),
Horský dělostřelecký oddíl 252 (září 1920 – září 1923),
I. korouhev Dragounského pluku 1 (leden 1936 – květen 1938),
Motorizovaný ženijní prapor 22 (od ledna 1938),
Posádková nemocnice Most (1920 – 1922),
Doplňovací okresní velitelství Most (květen 1926 – červenec 1936).


Pro potřeby vojska sloužily Nové jezdecké kasárny z počátku 20. století.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Most-t44393#174556Version : 0
     
Period:
Period:
Austria-Hungary (1867-1918)
Units and offices stationed in the crew:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Headquarters. division dragounského regiment no 1
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY 3. and 4. eskadrona dragounského regiment no. 1
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Military hospital
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Headquarters četnického ward no 29
Note:
Note:
-
Source:
Sources:
"Friedens-Ordre de bataille to. in. to. Heeres, der k. to. und der to. in. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Vienna 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des to. in. to. Heeres, to. in. to. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)"
.
URL : https://www.valka.cz/Most-t44393#416158Version : 0
MOD