Multifunkční prapor [2004-2015]

Multifunctional Battalion / Multifunkčný prápor
     
Název:
Name:
Multifunkční prapor Multifunctional Battalion
Originální název:
Original Name:
Multifunkčný prápor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2004
Předchůdce:
Predecessor:
1. dopravní prapor 1st Transport Battalion
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.2015
Nástupce:
Successor:
Prapor logistiky Hlohovec Logistic Battalion Hlohovec
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2004-01.11.2013 Veliteľstvo spoločnej logistickej podpornej skupiny
01.11.2013-01.11.2015 Velitelství brigády bojového zabezpečení
01.10.2004-01.11.2013 Command of Joint Logistic Support Group
01.11.2013-01.11.2015 Headquarters of Combat Service Brigade
Dislokace:
Deployed:
01.10.2004-01.11.2015 Hlohovec, Dukelské kasárny

Velitel:
Commander:
01.10.2004-01.04.2008 Podhorec, Ľubomír (Podplukovník)
01.04.2008-01.07.2009 Vontorčík, Elo (Podplukovník)
01.07.2009-01.06.2011 Ličko, Daniel (Podplukovník)
01.06.2011-01.08.2013 Melega, Adrián (Podplukovník)
01.08.2013-01.11.2015 Murárik, Maroš (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
01.10.2004-DD.MM.RRRR veliteľstvo a štáb
01.10.2004-30.06.2009 1. multifunkční rota
01.10.2004-30.06.2009 2. multifunkční rota
01.10.2004-30.06.2009 3. multifunkční rota
01.10.2004-30.06.2009 rota zabezpečení vrtulníkového roje a práporu RCHBO
01.07.2009-31.10.2015 rota podpory velení
01.07.2009-31.10.2015 rota zásobovaní
01.07.2009-31.10.2015 rota polních služeb
01.07.2009-31.10.2015 rota evakuace
01.10.2004-31.10.2015 obvazisko
01.10.2004-DD.MM.RRRR Headquarters and staff
01.10.2004-30.06.2009 1st Multifunkcional Company
01.10.2004-30.06.2009 2nd Multifunkcional Company
01.10.2004-30.06.2009 3rd Multifunkcional Company
01.10.2004-30.06.2009 Company of Support of Helicopter Flight and NBC Battalion
01.07.2009-31.10.2015 Command Support Company
01.07.2009-31.10.2015 Supply Company
01.07.2009-31.10.2015 Company of Field Sevices
01.07.2009-31.10.2015 Evacuation Company
01.10.2004-31.10.2015 obvazisko
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:

Výzbroj a vybavení
01.10.2004- UAZ-469
01.10.2004- Praga V3S
01.10.2004- STA Aktis
01.10.2004- Tatra 815
01.10.2004- UAZ-469
01.10.2004- Praga V3S
01.10.2004- STA Aktis
01.10.2004- Tatra 815
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6
mlfpr.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Multifunkcni-prapor-2004-2015-t67731#307045 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

VÚ 4444


Organizačná štruktúra:
Veliteľstvo
1. multifunkčná rota
2. multifunkčná rota
3. multifunkčná rota
rota zabezpečenia vrtuľníkového roja a práporu RCHBO


Prápor vznikol 1.10.2004 reorganizáciou z 1. dopravného práporu, od svojho vzniku bol plne profesionalizovaný.


Úloha práporu: zabezpečenie všestrannej logistickej podpory síl vyslaných na vedenie spoločných mnohonárodných vojenských operácií v zostave samostatného práporného (brigádneho) zoskupenia, zabezpečenie všestrannej logistickej podpory kdekoľvek na území SR na poskytnutie vojenskej podpory určeným orgánom štátnej správy pri vedení nevojnových operácií.


Funkcie práporu:
1. zásobovanie - materiálom všetkého druhu (vrátane náhradných dielcov, PHM a pitnej vody), jeho evidenciu, skladovanie a distribúciu k podporovaným jednotkám, zabezpečovanie prepravy bojovej techniky družstvami ťažkej prepravy
2. poľné služby - zabezpečenie hygieny, prania a údržby ľahkej výbavy, ťažby, úpravy a distribúcie pitnej vody a výroba a distribúcia pekárenských výrobkov
3. evakuácia - zber ranených z práporných obväzísk a ich odvoz do poľnej nemocnice, zber padlých príslušníkov podporovaných jednotiek, ich evidencia, vykonanie základných opatrení na ich identifikáciu (odber vzoriek DNA, odtlačkov prstov), uskladnenie pozostatkov a príparva na zabezpečenie ich prevozu na územie SR


K 30.6.2009 bol prápor reorganizovaný do novej organizačnej štruktúry (viď tabuľka v úvode témy). Funkcie práporu sa nezmenili.


Zdroj: materály mlfpr Hlohovec
URL : https://www.valka.cz/Multifunkcni-prapor-2004-2015-t67731#238922 Version : 0
Official coat of arms of mlfpr
URL : https://www.valka.cz/Multifunkcni-prapor-2004-2015-t67731#313416 Version : 0

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

všechny insignie útvaru jsou zde : http://www.mp.mil.sk/6377/

URL : https://www.valka.cz/Multifunkcni-prapor-2004-2015-t67731#493628 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more