Mjasiščev M-4 [kód NATO: Bison-A]

Myasishchev M-4
Мясищев М-4
     
Název:
Name:
Mjasiščev M-4 Myasishchev M-4
Originální název:
Original Name:
Мясищев М-4
Kategorie:
Category:
bombardovací letoun bomber aeroplane
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1953-DD.MM.1956 Moskevský letecký závod č. 23, Moskva /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1954-DD.MM.1956 série
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
33 (včetně prototypů / including prototypes)
První vzlet:
Maiden Flight:
20.01.1953
Osádka:
Crew:
8
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Vzlet a přistání:
Take-off and Landing:
CTOL - konvenční vzlet a přistání CTOL - conventional take-off and landing
Uspořádání křídla:
Arrangement of Wing:
jednoplošník monoplane
Uspořádání letounu:
Aircraft Concept:
klasické conventional
Podvozek:
Undercarriage:
zatahovací retractable
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola wheels
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného letounu:
Empty Weight:
76216 kg 168028 lb
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
138500 kg 305340 lb
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
181500 kg 400139 lb
Rozpětí:
Wingspan:
50,53 m 165ft 9,36in
Délka:
Length:
47,66 m 156ft 4,38in
Výška:
Height:
11,45 m 37ft 6,79in
Plocha křídla:
Wing Area:
330,85 m2 3561.24 ft2
Plošné zatížení:
Wing Loading:
548,59 kg/m2 112.36 lb/ft2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
jednoproudový turbojet
Počet motorů:
Number of Engines:
4
Typ:
Type:
Mikulin AM-3A (Микулин AM-3A)
- maximální tah: 85,81 kN
později
Mikulin RD-3M-500 (Микулин РД-3М-500)
- maximální tah: 93,16 kN
Mikulin AM-3A (Микулин AM-3A)
- maximum thrust: 19290 lbf
later
Mikulin RD-3M-500 (Микулин РД-3М-500)
- maximum thrust: 20944 lbf
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
123600 l 27192 Imp gal
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
947 km/h v 8700 m 588.4 mph in 28543 ft
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
800 km/h v ? m 497.1 mph in ? ft
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
? m/s ? ft/min
Čas výstupu na výšku:
Time to Climb to:
29,2 1) min do 10100 m 29,2 1) min to 33136 ft
Operační dostup:
Service Ceiling:
12500 m 41010 ft
Dolet:
Range:
9780 2) km 6077 2) mi
Maximální dolet:
Maximum Range:
? km ? mi
Výzbroj:
Armament:
obranná:
6x kanón AM-23 ráže 23 mm se zásobou 4x500 a 2x800 nábojů, po dvou kanónech v hřbetním, břišním a ocasním střelišti

útočná:
volně padající bomby

maximální hmotnost výzbroje 24000 kg v pumovnici

normální hmotnost výzbroje 5000 kg v pumovnici
defensive:
6x AM-23 gun (0.90 calibre) with 4x500 and 2x800 rounds of ammunition, two cannons each in dorsal, ventral and tail barbette

ofensive:
free fall bombs

maximum weight 52910 lb in weapon bay

normal weight 11020 lb in weapon bay
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
kód NATO: Bison-A


1) při maximální hmotnosti, výstup do 10000 m při hmotnosti 138000 kg byl 15,7 min
2) s 5000 kg bomb při rychlosti 800 km/h
NATO reporting name: Bison-A


1) at maximum weight, climb to 32810 ft at weight 304230 lb. was in 15,7 min
2) with 11020 lb of bombs at speed 496 mph
Zdroje:
Sources:
Gordon, Y., Komissarov, D.: Myasishchev M-4 and 3M, Midland publishing, 2003, ISBN 1-85780-152-0
Якубович, Н. В.; Лавров, В. Н. Самолеты В. М. Мясищева. Русавиа, Москва 1999. ISBN 5-900078-02-7.
Стратегический бомбардировщик М-4, Авиаколлекция 2015/09.
http://www.airwar.ru/enc/bomber/m4.html
www.globalsecurity.org
URL : https://www.valka.cz/Mjasiscev-M-4-kod-NATO-Bison-A-t9018#368962 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Mjasiščev M-4 ("rudá 24", výrobní číslo 5301114) sovětského dálkového letectva, konec 50. let.Myasishchev M-4 Side view by Basil Zolotov
Mjasiščev M-4 [kód NATO: Bison-A] -


URL : https://www.valka.cz/Mjasiscev-M-4-kod-NATO-Bison-A-t9018#373012 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Mjasičev M-4 Bison VVS ZSSRZdroj: Výstrižok z L+K - ročník, číslo zošitu a strana neupresnené
Mjasiščev M-4 [kód NATO: Bison-A] - M-4 na statickej ukážke.

M-4 na statickej ukážke.
Mjasiščev M-4 [kód NATO: Bison-A] - Predné detaily M-4.

Predné detaily M-4.
URL : https://www.valka.cz/Mjasiscev-M-4-kod-NATO-Bison-A-t9018#351106 Version : 0
Koncom 80-tych years was rozobraných and destroyed 36 strategic bombardérov in the framework of the disarmament dohôd between the USSR and the USA. Zostali dosluhovať iba tankovacie, námorné hliadkovacie machines and machines used Aeroflotom on transportné purposes.

Source:
We inform, the Aviation and aerospace 1989 / 23.
URL : https://www.valka.cz/Mjasiscev-M-4-kod-NATO-Bison-A-t9018#485443 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more