Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

N-41 (NUR-41, Božena - rádiolokačný výškoměr)

N-41 / NUR-41

N-41 / NUR-41 / Božena

Rádiolokačný výškomer N-41 (other označenie NUR-411), or BOŽENA) is designed to meranie height cieľov in ktorých is known azimuth and diaľka. Primárne working with prehľadovým rádiolokátorom N-31 and prostriedkami an automated system velenia DR-1, DR-2 and DR-4. Vyvinutýbol in roiku 1992 spoločnosťou RADWAR and.with. under názvom Bożena-32. Koherentný radio locator doesn works in centimetrovom pásme (S-band, podpásmo E, or F) and pozostáva of two vozidiel and two prívesov. Workplace operátorov and own electronics rádiolokátoru is umiestnená on the vehicle T-815, on the ktorom sa deploys aj antenna rádiolokátora. The second vozidlom is Star 266 so skriňovou superstructure obsahujúcou napájací system SZ-1MR. Dvojnápravový príves prepravuje diely antenna and the jednonápravovom prívese is umiestnený diesel generator PAD-36-3/400/P vyrábajúci elektrickú energiu pre činnosť rádiolokátora.

Max. diaľkový range: 360 km / 240 km pre cieľ vo výške 10000 m / 110 km pre cie2 vo výške 1000 m / 70 km pre cieľ vo výške 500 m / 30 km pre cieľ vo výške 50 m
Max. height range: 30000 m
Impulzný power: 600 kW
Dĺžka pulse: 9 mikrosekúnd
Power: 32 kW
Napájanie: 3 x 220V/50 Hz
Presnosť merania height: 300 m
Rozlišovacia schopnosť in diaľke: 200 m
Rozlišovacia schopnosť in azimute: 3,6°
Rozlišovacia schopnosť in námere: 0,9°
The number of pracovných frekvencií: 8
The dimensions of the antenna in a fighting polohe:
- height: 10000 mm
- width: 2200 mm
Námer: -2° - +32°
The number of výkyvov: 1-15 for minútu

Operation: 8 beds


Vehicle no. 1 (T-815)
- dĺžka: 9900 mm
- width 2600 mm
- height: 3760 mm
- hmotnosť: 24500 kg (30000 lbs.)

Príves (anténne diely)
- dĺžka: 8100 mm
- width: 2700 mm
- height: 3300 mm
- hmotnosť: 4500 kg

Vehicle no. 2 (Star-66 with blokom SZ-1MR)
- dĺžka: 7500 mm
- width: 2500 mm
- height: 3200 mm
- hmotnosť: 17000 kg

Príves PAD-36
- hmotnosť: 2700 kg

In súčasnej time (year 2018) are rádiolokátory N-31 used for 3. rádiotechnickej brigade Wrocław.


1) NUR - Naziemne Urządzenie Radiolokacyjne

Source: Kolektív: Technika Wojska Polskiego; Ministry obrony narodovej - Biuroprasy i informacji / BELLONA Warszava 1998
https://pl.wikipedia.org/wiki/NUR-41
polska-zbrojna.pl
http://banqan.republika.pl/devices/devices_n41.htm
.
N-41 (NUR-41, Božena - rádiolokačný výškoměr) - N-31 - rozvinovanie anténnej sústavy

N-31 - rozvinovanie anténnej sústavy
URL : https://www.valka.cz/N-41-NUR-41-Bozena-radiolokacny-vyskomer-t48462#596289Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

N-41 - rádiolokačný výškomer vyvíjaný v 80-tych rokoch 20. storočia firmou RADWAR.
N-41 (NUR-41, Božena - rádiolokačný výškoměr) - N-41 (http://www.radwar.com.pl/pol/hist3.htm)

N-41 (http://www.radwar.com.pl/pol/hist3.htm)
URL : https://www.valka.cz/N-41-NUR-41-Bozena-radiolokacny-vyskomer-t48462#188984Version : 0
MOD
The radar station consists of a N-31 radar rangefinder (foreground) and N-41 altimeter (background).


Photo: R. Rochowicz
Source: zbiam.pl

 - RL diaľkomer N-31 a výškomer N-41

RL diaľkomer N-31 a výškomer N-41


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/709785
URL : https://www.valka.cz/N-41-NUR-41-Bozena-radiolokacny-vyskomer-t48462#709786Version : 0
MOD