Nabukadnezar I.

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Král Nabukadnezar I.


Nabukadnezar (Akkadsky Nabú-kú-durrí-usur). Vládl v letech 1125 - 1104 př.n.l. jako čtvrtý vládce II. dynastie z Isinu (vládla v Babylonii ve 12. a 11. století př.n.l.). Honosil se vítězstvími nad Lullbelijci a obyvateli Amurru (vítězství na východu i západě Babylonie), avšak jejich podmanění nebylo trvalé, protože na severu se opět vynořil mocný soupeř v podobě Asýrie, především po nástupu krále Tiglatpilesara I. na trůn. Zaměřil své výbuje (snad dva) též proti Elamu, kde tehdy vládl slabý a nerozhodný panovník. Při tomto tažení se mu podařilo ukořistit a zpět do Babylónu dovést posvánou sochu boha Marduka, odvlečenou dříve Elamským vládcem Kudur-Nahhuntem.


Zdroj:
Prosecký, Jiří. Heller, Jan. Charvát, Petr. Nováková, Nea. Peečířová, Jana. Pecha, Lukáš. Sadek, Vladimír. Součková, Jana. Encyklopedie Starověkého Předního Východu
Praha: Libri 1999 ISBN 80-85983-58-3
URL : https://www.valka.cz/Nabukadnezar-I-t66916#236643 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more