Main Menu
User Menu

Military history website

Nacionálněsocialistický svaz docentů

National Socialist German Lecturers League

Nationalsozialistischer Deutscher Dozentenbund

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Nationalsozialistischer Deutscher Dozentenbund (NSDDB)
Nacionálněsocialistický svaz docentů- organizace NSDAP(Založeno během linkování)
URL : https://www.valka.cz/Nacionalnesocialisticky-svaz-docentu-t68619#240578Version : 0
MOD