Main Menu
User Menu

Military history website

Nacionálněsocialistická péče o blaho lidu

National Socialist People's Welfare

Nationalsozialistische Volkswohlfahrt

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV)
Nacionálněsocialistická péče o blaho lidu- k NSDAP přidružená organizace
(Založeno během linkování)
URL : https://www.valka.cz/Nacionalnesocialisticka-pece-o-blaho-lidu-t68612#240571Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Národnosocialistická organizácia pre dobročinnosť
Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV)
Vznikla nariadením A. Hitlera zo dňa 3.5.1933 a od 29.3.1935 sa stala pridruženou organizáciou NSDAP, pričom prevzala aj jej regionálne členenie. Viedol ju SS-Gruppenführer Erich Hilgenfeldt a v roku 1938 mala 11 mil. členov.


Okrem nej existovali aj ďalšie charitatívne, najmä cirkevné, organizácie, avšak dňa 22.8.1944 Hitler rozhodol o tom, že NSV bude jediným „nositeľom starostlivosti o národ“. Okrem podpory chudobným spadali do jej činnosti i zdravotné poradenstvo a starostlivosť, liečebné procedúry, hromadné vyšetrenia, podpora umelcov trpiacich nedostatkom, staničná služba, potravinová pomoc, starostlivosť o deti a mládež, rekreácie na vidieku.zdroj:
vlastné poznámky
URL : https://www.valka.cz/Nacionalnesocialisticka-pece-o-blaho-lidu-t68612#240601Version : 0
MOD