Nacionálněsocialistická péče o blaho lidu

National Socialist People's Welfare
Nationalsozialistische Volkswohlfahrt

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV)
Nacionálněsocialistická péče o blaho lidu- k NSDAP přidružená organizace
(Založeno během linkování)
URL : https://www.valka.cz/Nacionalnesocialisticka-pece-o-blaho-lidu-t68612#240571 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Národnosocialistická organizácia pre dobročinnosť
Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV)
Vznikla nariadením A. Hitlera zo dňa 3.5.1933 a od 29.3.1935 sa stala pridruženou organizáciou NSDAP, pričom prevzala aj jej regionálne členenie. Viedol ju SS-Gruppenführer Erich Hilgenfeldt a v roku 1938 mala 11 mil. členov.


Okrem nej existovali aj ďalšie charitatívne, najmä cirkevné, organizácie, avšak dňa 22.8.1944 Hitler rozhodol o tom, že NSV bude jediným „nositeľom starostlivosti o národ“. Okrem podpory chudobným spadali do jej činnosti i zdravotné poradenstvo a starostlivosť, liečebné procedúry, hromadné vyšetrenia, podpora umelcov trpiacich nedostatkom, staničná služba, potravinová pomoc, starostlivosť o deti a mládež, rekreácie na vidieku.zdroj:
vlastné poznámky
URL : https://www.valka.cz/Nacionalnesocialisticka-pece-o-blaho-lidu-t68612#240601 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more