Main Menu
User Menu

Military history website

Národněsocialistický učitelský svaz

National Socialist Teachers League

Nationalsozialistischer Lehrerbund

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Nationalsozialistischer Lehrerbund (NSLB)
Národněsocialistický učitelský svaz- k NSDAP přidružená organizace
(Založeno během linkování)
URL : https://www.valka.cz/Narodnesocialisticky-ucitelsky-svaz-t68622#240582Version : 0
MOD