Main Menu
User Menu

Military history website

Nacionálněsocialistická péče o válečné oběti

National Socialist War Victim's Care

Nationalsozialistische Kriegsopferversorgung

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Nationalsozialistische Kriegsopferversorgung (NSKOV)
Nacionálněsocialistická péče o válečné oběti- k NSDAP přidružená organizace
(Založeno během linkování)
URL : https://www.valka.cz/Nacionalnesocialisticka-pece-o-valecne-obeti-t68616#240575Version : 0
MOD