Main Menu
User Menu

Military history website

Nosek, Václav [1892-1955]

     
Příjmení:
Surname:
Nosek
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
-
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
26.09.1892 Velká Dobrá, Česká republika
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
22.07.1955 Praha, Česká republika
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
ministr vnitra
ministr sociální péče
ministr pracovních sil
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.vlada.cz
URL : https://www.valka.cz/Nosek-Vaclav-1892-1955-t82642#302830Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Václav Nosek se narodil 26. září 1892 ve Velké Dobré. Od roku 1921 byl členem Komunistické strany Československa. V meziválečném období působil především v Rudých odborech, v nichž zastával mezi lety 1924 až 1938 post sekretáře. V rozmezí let 1929 - 1936 byl navíc členem Ústředního výboru KSČ.


Po nacistické okupaci byl zatčen. Byl však propuštěn a emigroval do Londýna. Zde v letech 1942 - 1945 zastával funkci místopředsedy Československé státní rady.


Jeho hvězdná chvíle přišla v poválečném období. Již od dubna 1945 byl ministrem vnitra. V této funkci setrval až do 14. září 1953. V období 1945 - 1950 měl lví podíl jak obecně na komunizaci aparátu ministerstva, bezpečnostních složek a národních výborů, tak konkrétně na průběhu únorového převratu. Poté začal ovšem jeho vliv slábnout a na začátku padesátých let, kdy byl bezpečnostní aparát z ministerstva vnitra vydělen do ministerstva národní bezpečnosti, mu dokonce hrozilo, že se stane jednou z obětí vnitrostranického „honu na čarodějnice“. Nosek, který byl propuštěn Němci, strávil emigraci v Londýně a měl styky s politiky mimo KSČ, byl jedním z adeptů na hlavní roli v československém monstrprocesu.


Prošetřování jeho osoby nakonec k násilné perzekuci nevedlo. Avšak jeho vliv jako ministra vnitra byl minimální a v roce 1953, kdy došlo ke sloučení MV a MNB, byl přesunut na post ministra pracovních sil (sociální péče). Zemřel 22. července 1955 v Praze.Zdroje:
- DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
- www.vlada.cz
URL : https://www.valka.cz/Nosek-Vaclav-1892-1955-t82642#302837Version : 0
MOD