Nový boj o Tróju - Eberhart Zangger

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Eberhard Zangger, Nový boj o Tróju, Brína 1995, 80-85946-17-3


Velice zajímavá kniha o novém pohledu na události okolo roku 1200př.n.l..
Tady přikládám její stručné shrnutí:
www.national-geographic.cz
URL : https://www.valka.cz/Novy-boj-o-Troju-Eberhart-Zangger-t65649#233169 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ze stručného shrnutí je třeba nepřehlédnout větu " Pro mnohá jeho tvrzení chybí neotřesitelné důkazy, nicméně i archeologové považují jeho teorii za zajímavou spekulaci. "
Protože jde o spekulaci a ne teorii což je třeba mít na paměti a nepovažovat dotyčnou publikaci za zdroj, bez toho že jsou její závěry porovnány s dalšími zdroji o dané události.
Ono už to že Zengger je přírodovědec a ne historik nutí k určité obezřetnosti.
URL : https://www.valka.cz/Novy-boj-o-Troju-Eberhart-Zangger-t65649#233172 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more