Main Menu
User Menu

Military history website

O poklad valky.cz II - 10. kolo

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

máme tu desiate kolo


Pravidla: : https://www.valka.cz/topic/postview/237849


a hľadáme osobu....
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654414Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

1. Voják?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654418Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

1) ano
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654419Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

2. Narodil si sa v 20. storočí?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654420Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

3) Narodil ses v Evropě?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654421Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

vy ste aký nažhavení Smile


2) nie
3) ano
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654426Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

4. Původ R-U?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654432Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

4) nie
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654434Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

5) Žil si v 20. storočí?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654437Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

6) Španěl?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654447Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

7. Evropan?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654448Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

...ty brďo to je fičák Smile Smile Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654451Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

8) Dosiahol si generálsku hodnosť?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654483Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

sry, pracovné povinnosti Smile
5) nie
6) nie - také jednoduché to nebude Smile
7) ano
8) nie ( zatiaľ to bude takto) Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654502Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

9. Mal si šľachtický titul?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654509Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

9) ano Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654510Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

10) žil si v 19. storočí?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654514Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

10) nie Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654517Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

11) Bojoval si ve druhé světové válce?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654518Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Janko, nežil v 20. storočí (otázka 5.), takže odpoveď bude zrejme nie.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654520Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

12. Bol si panovníkom? Myslím kráľ, cár, cisár etc.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654521Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654522Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

13. Rus?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654548Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

11) ako kolega Panzer hovorí - nie... Smile
kedže máme na seba slabosť - máš povolenú dnes ďaľšiu otázku Smile


12) v zmysle korunovácie - nie


13) nie
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654549Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

14) Väčšinu života si žil si v 18. storočí?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654562Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

14) nie
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654563Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

15) Zomrel si prirodzenou smrťou?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654566Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

15) nie
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654567Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jestli zemřel za války, tak násilná smrt je celkem přirozená, ne? Confused


16) Pocházíš (dnešním termínem) ze západní evropy?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654609Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

16) ano
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654641Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

17. Angličan?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654647Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

17) nie
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654658Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

18) Žil si väčšinu života v 17. storočí?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654681Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

18) nie Smile po 20. nápoveda
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654683Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zatiaľ toho vieme dosť málo, uvidíme kam sa dostaneme, hádam nás nápoveda trochu nakopne.


19) Narodil si sa pred rokom 1000 n. l.?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654685Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

19) ano Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654696Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tušil som, že tentokrát pôjdeme asi hlbšie do histórie. Keď som si to celé prečítal tak zisťujem že napriek tomu, že sme pri 20 otázke, nevieme vlastne ani to či je to muž alebo žena Very Happy
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654701Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

ušetrím vám jednu otázku - som muž... Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654711Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

20. Bol si vysokým cirkevným hodnostárom? Od biskupa vyššie.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654715Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

20) nie

Nápoveda: bitka, ktorou som sa preslávil, sa viaže k doloženému historickému výroku...
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654717Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

21) Říman?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654725Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

21) nie - dobrý pokus Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654726Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Quote - wade :

ušetrím vám jednu otázku - som muž... SmileAle to víme už od 1. otázky Smile .
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654728Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Si Miltiades, aténsky vojvodca, účastník bitky pri Maratóne?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654730Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

nie, nie som Miltiades, a malé zhrnutie:

- som vojak
- nenarodil som sa v 20. storočí
- narodil som sa v Európe
- nepochádzam z Rakúsko - Uhorska
- nežil som v 20. storočí
- nie som pôvodom Španiel
- som európan
- nedosiahol som generálsku hodnosť
- bol som šľachticom
- nežil som v 19. storočí
- nebojoval som v II. svetovej vojne
- nebol som korunovaným panovníkom
- nie Rus
- nežil som v 18. storočí
- nezomrel som prirodzenou smrťou
- pochádzam zo západnej európy
- nie som Angličan
- nežil som v 17. storočí
- narodil som sa pred rokom 1000 n. l
- nebol som vysokým cirkevným hodnostárom
- nie som Riman

tipy :
nie som - Miltiades, aténsky vojvodca, účastník bitky pri Maratóne

nápoveda: bitka, ktorou som sa preslávil, sa viaže k doloženému historickému výroku...

po 25. otázke - ďaľšia nápoveda (teda ak bude treba Smile )
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654733Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

22) Pochádzal si z územia vtedajších gréckych štátov?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654738Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

22) nie, lebo som pochádzal zo západnej európy Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654741Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

#Cussing out Very Happy "Chybička se vloudila"....
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654742Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

23) Si osobnosť z obdobia staroveku?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654815Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

23) ano - som osobnosťou z obdobia staroveku
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654819Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

24. Francúz?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654827Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

24) nie
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654828Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Po tej odpovedi že si zo staroveku nám to tu dnes trochu "skapalo", tak skúsme tú 25-ku, možno nás po nej nakopne ďalšia nápoveda:


25) Zomrel si do roku 0?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654882Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

25) nie Smile


sľúbená nápoveda:


porážka protivníka, v bitke ktorá ma preslávila, je považovaná za jednu z najťažších v jeho histórii...
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654885Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

26) Zomrel si do roku 500 n.l?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654888Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tak si tipnem, si Arminius, ktorý porazil Rimanov v bitke v Teutónskom lese?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654891Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

to Elvis - správne. som Arminius, ktorý porazil Rimanov. a historický výrok je:
„Vare, Vare, vrať mi mé legie!“ – Vare, Vare, rede mihi legiones meas! od cisára Octaviana Augusta...
O poklad valky.cz II - 10. kolo - Varusschlacht, Otto Albert Koch (1909)

Varusschlacht, Otto Albert Koch (1909)
O poklad valky.cz II - 10. kolo - Arminius se loučí s Thenneldou, Johannes Gehrts (1884)

Arminius se loučí s Thenneldou, Johannes Gehrts (1884)
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654894Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Paráda, nebolo to jednoduché, ale nakoniec sa nám aj toto pomerne zamotané kolo podarilo rozlúštiť Smile


Už po 1. nápovede som mal v hlave práve túto bitku, ale Varus mi tam nesedel, dnes som nad tým celý deň rozmýšľal a po 2. nápovede to už bolo jasné. Díky za zaujímavé kolo, staroveku sa už dlho takmer vôbec nevenujem, takže pre mňa vcelku dobre padlo osviežiť si aj túto časť histórie.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654896Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Gratulujem Very Happy
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654897Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Blahoželám! Ja som bol totálne mimo. Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654904Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

som rád že prinášam radosť a úsmev ...
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654905Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Quote - Panzer :

Blahoželám! Ja som bol totálne mimo. SmileNie len Ty ... Very Happy
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654925Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

A tak zase... už jsme začali chápat, že se potřebujeme dostat pod rok 1000. Very Happy Hezké kolo Smiling Army
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654926Version : 0
MOD