Main Menu
User Menu

Military history website

O poklad valky.cz II - 14. kolo

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

14. kolo začíná a můžete se těšit na osobu

Pravidlá súťaže O poklad valky.cz


- Na začiatku súťaže Zadávateľ udá, čo presne hľadáme (napríklad "hľadáme osobu")
- Ktorýkoľvek člen fóra môže položiť očíslovanú otázku, na ktorú možno jednoznačne odpovedať slovami ÁNO, alebo NIE.
- Prvá súťažná otázka môže byť položená najskôr v prvý deň sútaže. Do úvahy sa berie systémový čas servera.
- Každá nasledujúca otázka môže byť položená až keď je zodpovedaná predchádzajúca otázka.
- Počas jedného kalendárneho dňa môže každý užívateľ položiť maximálne jednu otázku.
- Zadávateľ odpovedá pravdivo, ale nijako sa nesnaží napomáhať súťažiacim, skôr naopak. Ak Zadávateľ nevie odpovedať na otázku, vysvetlí prečo nepozná odpoveď, ale pritom dbá, aby nenapovedal.
- Ak si niekto myslí, že pozná odpoveď, môže okamžite napísať svoj tip. Takýto príspevok sa nečísluje. Tipovať možno iba raz za kalendárny deň, teda v jednom kalendárnom dni môže jeden užívateľ položiť jednu otázku a vysloviť jeden tip.
- Po zodpovedaní 15. otázky vrátane má pýtajúci sa právo výhradného tipu pol hodiny po zodpovedaní otázky Zadávateľom. Ak je zatiaľ položená ďalšia otázka, Zadávateľ ju zodpovie až po skončení tejto doby. Toto pravidlo platí na všetky ďalšie otázky.
- Ak bola v priebehu súťaže položená aj otázka, aj tip v súlade s pravidlami, Zadávateľ najprv zodpovie správnosť tipu a následne zodpovie otázku.
- Po 20 otázkach dá Zadávateľ nápovedu - indíciu k správnej odpovedi. Druhú indíciu Zadávateľ dá po 30 otázkach.
- Ak správna odpoveď nie je uhádnutá ani po 40 otázkach, Zadávateľ sa stáva výhercom a kolo končí. Zadávateľ však má podľa vlastnej vôle právo súťaž predĺžiť o ďalšie otázky, ktorých počet však musí určiť bezprostredne po zodpovedaní 40. otázky. Počet nadstavených otázok môže byť zvyšovaný viackrát, vždy však musí byť určený ich konečný počet. V prípade uhádnutia postavy v nadstavenom čase má súťaž dvoch výhercov (Zadávateľa a správneho tipujúceho). Konečný počet nadstavených otázok však môže kedykoľvek určiť aj Moderátor súťaže.
- Ak nikto nepoloží otázku, či tip po dobu 10 dní, súťaž končí bez výhercu.
- Za účasť a výhry v súťaži sú udeľované vyznamenania serveru valka.cz podľa určených pravidiel.
- Porušenie pravidiel počas súťaže rieši Zadávateľ, ktorý je za chod súťažného kola zodpovedný. Server nenesie nijakú zodpovednosť za prípadné chyby v konaní Zadávateľa.
- V špecifických prípadoch môže do sútaže zasiahnuť Moderátor súťaže, alebo Administrátor.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656069Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

1. Voják?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656078Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Honzo brzdi! Utorok je až o dva dni. Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656080Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Znáš to, kdo zaváhá nežere Very Happy. Proč čekat až do úterka?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656083Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

A tak pokud nikdo nemá námitky, můžem to klidně rozjet.
1) Ano
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656097Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

2. Evropan?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656099Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

2) Ano
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656102Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Po zkušenostech z předchozích kol
3. Muž?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656105Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Že je to muž víme už z odpovědi na 1. otázku.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656106Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vlastně jo Very Happy
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656109Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Takže


4. Brit?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656110Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

3) Ale jo, muž jsem, žádnej chyták. Řečeno dnešní terminologií jsem cisgender osoba. Smile
4) Ale Brit ne.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656117Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

5) Žil si v 20. storočí?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656118Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

5) Ano, psal jsem za svého života aktuální datum s rokem 19..
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656119Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

6) pochádzaš zo západnej Európy?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656120Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

6) Nee
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656121Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

7) Pochádzaš z východnej Európy (územie bývalej Varšavskej zmluvy)?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656131Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

7) Varšavská zmluva říkáš? No řekl bych, že ANO.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656132Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Áno, to územie, ktoré kedysi pokrývala Very Happy
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656134Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

8. Dosiahol si generálsku hodnosť?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656141Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

8) NE. Tak vysoko jsem to nedotáhl.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656143Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

9. Bojoval si ve 2. světové válce?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656147Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

9) ANO, byl jsem aktivní v tomto konfliktu
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656148Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

10. občan SSSR?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656151Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

10) да, также возможно, ANO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656152Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

11. Letec?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656158Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

11) Ano, ve vzdušných výšinách jsem se též pohyboval
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656159Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

12) bol si hrdina SSSR?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656161Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

12) tak jako hrdina jsem asi byl, v SSSR jsem byl, ale ofiko NE Wink
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656162Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

13) Dožil si sa konca 2. svetovej vojny?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656163Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

13) No bylo to o fous, málem ne, ale nakonec ANO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656164Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

14) Pilotoval si "ocelové ptáky"? Very Happy
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656179Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

14) Ocelové ptáky říkáš? Ne.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656196Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

15. Partizán?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656197Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

15) No to né
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656198Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

takže tradiční shrnutí po 15. otázce
jsem:
voják, účastník 2. sv. války
Evropan z východní Evropy, občan SSSR
muž
žil jsem v 20. století a přežil 2. sv. válku
letec

nejsem:
Brit
ze západní Evropy
generál
pilot
hrdina SSSR
partizán
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656199Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

16. Střelec v letadle?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656200Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

16) Nikoliv
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656201Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

17) Navigátor ? Very Happy
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656208Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

17) да, штурман / ANO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656209Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

18) Preslávil si sa už pred druhou svetovou vojnou?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656233Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

18) Rozhodně ne. Byl jsem v podstatě tuctový jedinec. Jeden z mnoha. NE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656234Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

19. Létal si na Pe-8?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656236Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

19) Nejspíš ne. Moje bojová činnost probíhala na jiném typu stroje.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656249Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tip: si plukovník Alexandr Nikolajevič Bodnar?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656254Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Už jsem uvedl, že jsem nebyl partizán, takže plukovník Alexandr Nikolajevič Bodnar s medailí Партизану Отечественной войны I степени nebude ta pravá osoba. Ale pár stejných medailí máme (ale ty má asi "kdekdo").
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656255Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

U partizánov bol nie z vlastnej vôle, ale máš pravdu. Wink Ale bol to borec, na to čo prežil sa dožiť 102 rokov...
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656256Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

O tom žádná. Letcem byl, i navigátor a srdce udatné, ale správná osoba to není, jasný pane. Wink
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656257Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

20) Zúčastnil si sa náletov na Berlín z ostrova Saaremaa v roku 1941?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656266Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

20) NE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656267Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Takže poprosím nápovedu po 20. otázke, lebo sa neviem pohnúť ďalej... Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656268Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Nápověda po 20. otázce.
Byl jsem první, ať už tak či onak. Docela dlouho mi to prvenství i vydrželo. Ostatně, nebylo nás mnoho.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656269Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tip: Valentin Akkuratov? Very Happy
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656270Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Nie zlý tip, ale chýba mi tam to len tak-tak prežitie vojny..., aj keď sa môžem mýliť..
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656272Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Marek, NIČ zo životopisu som ku nemu nenašiel... (je možné, že zle hľadám, ale na meno mi nenašlo nič) Very Happy


Tak aspoň streľba naprázdno.... Very Happy Hlavne, nech je zábava...
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656273Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

"Preslávil si sa už pred druhou svetovou vojnou?" "Rozhodně ne. Byl jsem v podstatě tuctový jedinec. Jeden z mnoha."
Soudruh Valentin Akkuratov byl před válkou mnohem aktivnější a "netuctovější", než já.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656279Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Hehe, zase dobré kolo Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656280Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jen pro připomenutí "Zadávateľ odpovedá pravdivo, ale nijako sa nesnaží napomáhať súťažiacim, skôr naopak." Twisted Evil Wink, když tady tak čtu některé věci Very Happy
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656282Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jen pro jistotu. Ne, nejsem Valentin Akkuratov Wink Very Happy
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656283Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

21. Byl jsi občan i jiného státu, než SSSR?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656292Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

21) No, po pravdě musím říct, že ano.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656295Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Quote - MART.in :

"Preslávil si sa už pred druhou svetovou vojnou?" "Rozhodně ne. Byl jsem v podstatě tuctový jedinec. Jeden z mnoha."
Soudruh Valentin Akkuratov byl před válkou mnohem aktivnější a "netuctovější", než já.To som si uvedomil až po odoslaní tipu Very Happy. "Chybička se vloudila..." Very Happy Aj tak som nemal ani najmenšiu predstavu na tip...
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656305Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

To věřím, taky bych se asi jen tak neuhodl. Aspoň ne ze zatím položených otázek. Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656309Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Hej, ja doteraz hútam, na čo sa opýtať.... Very Happy Ale do večera určite nejakú položím... Very Happy
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656312Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

22. Bol si považovaný za zradcu svojej vlasti?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656313Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

22) No dovolte! NE!
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656314Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Kua, toto je riadne ťažké kolo! Zatiaľ vieme o osobnosti veľký prd! Rus a bohvie kto ešte, šturman, bez HSS. Jáááj! Laughing
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656316Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Takových tam byly tisíce, možná desetitisíce. Asi by to chtělo lepší nápovědu Smile.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656319Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Bylo nás málo, kterým se to povedlo, hodně málo, a není divu. To, co mě uvedlo do "dějin", není zrovna něco, co by normálně člověk udělal dobrovolně a ještě aby se mu to podařilo.
Ale víc už tu nápovědu neupřesním. Snažte se trochu. WinkVery Happy

Asi by to chtělo lepší otázky Very Happy
Nebo aspoň nějaký. Nějak vám došel dech.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656327Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tiež neviem ako sa pohnúť ďalej.


23) Zomrel si po roku 1980?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656348Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

23) ANO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656349Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Quote - MART.in :

Bylo nás málo, kterým se to povedlo, hodně málo, a není divu. To, co mě uvedlo do "dějin", není zrovna něco, co by normálně člověk udělal dobrovolně a ještě aby se mu to podařilo.
Ale víc už tu nápovědu neupřesním. Snažte se trochu. WinkVery Happy


Asi by to chtělo lepší otázky Very Happy
Nebo aspoň nějaký. Nějak vám došel dech.MART.in, a čo myslíš že robím od rána? Presne o tom hútam, čo by to mohlo byť. Až sa mi z kečky parí... Very Happy


24) To, čím si sa preslávil, si vykonal v bojovej situácii?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656350Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

24) ANO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656357Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tip: Si Ivan Michajlovič Čissov?

Ale asi nie, ten bol len občanom Ruska....
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656361Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Gratuluji. Jsem Ivan Michajlovič Čissov. Muž, který se zapsal do dějin svým pádem z výšky sedmi kilometrů.
Článek odeslán ke schválení
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656373Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Gratulujem Panzer, túto osobnosť som vôbec nepoznal a toto ma vôbec nenapadlo. Ale tušil som, že práve Ty to zrejme v tomto kole rozlúskneš Smile


Parádny výber MART.in, dal si nám zabrať Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656375Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Už jsem ho měl v hledáčku dřív, když jsem před lety narazil na Alana Mageeho a psal článek o něm. Tenkrát jsem ale nenašel žádné informace ani o něm ani o dalším v pořadí Nicholasi Alkemadovi. Tak jsem na něj zase zapomněl. A před pár dny jsem narazil na český článek o Alkemadovi, tak jsem zkusil mrknout po Čissovovi a najednou bylo informací celkem dost. Tentokrát byl trochu problém, že si ty informace pro změnu odporovaly. Ale nakonec jsem to snad dal dohromady.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656378Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Very Happy Dobrá hádanka MART.in... Very Happy


Vidíš, možnosť pádu z lietadla ma vôbec nenapadla .... Very Happy


Samozrejme gratulácia patrí aj Panzerovi... Very Happy
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656382Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Fíha! Som prekvapený, ale spokojný. Toľko šturmanov mi cez obrazovku neprešlo už dávno. Smile


Martin, vďaka za super kolo. Ostatným vďaka za gratulácie. Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656383Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

... tak už aj Ty si sa zaradil do kategórie šturmana ... Very Happy
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-14-kolo-t237343#656384Version : 0
MOD