Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Obrněná korouhev č. 31 [1939-1939]

31 Dywizjon Pancerny/31st Armoured Unit

     
Název:
Name
Obrněná korouhev č. 31
Originální název:
Original Name:
31 Dywizjon Pancerny 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1939 2)
Následovník:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-15.09.1938 Suvalská jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-27.08.1939 Grodno, ? /
27.08.1939 Grodno / -Płociczno/přesun po vlastní ose /
27.08.1939-04.09.1939 Płociczno/? /
04.09.1939-05.09.1939 Płociczno-Lipsk/přesun /
05.09.1939-06.09.1939 Lipsk-prostor severozápadně Sokółki/přesun /
06.09.1939-07.09.1939 prostor severozápadně Sokółki-Knyszyn-Białystok/přesun /
08.09.1939 Białystok-prostor Jabłonka Kościelna/přesun /
09.09.1939 Głębocz Wielki/prostor /
10.09.1939 Koskowo-Tyszki-Nadbory-Piski-Głębocz Wielki/přesun /
11.09.1939-12.09.1939 prostor Długobórz-prostor Gogole/přesun /
12.09.1939-13.09.1939 prostor Gogole-prostor Dąbrowa-Łazy-Wyliny-Ruś-les severně Hodyszewo/přesun /
14.09.1939-15.09.1939 prostor Hodyszewo-prostor Olszewo-prostor Jośki/přesun /
15.09.1939 Liza Stara/? /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-15.09.1939 Błędzki, Brunon Stefan (kapitan broni pancernej) 3)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.08.1939-15.09.1939 Eskadrona obrněných automobilů č. 31
24.08.1939-15.09.1939 Eskadrona průzkumných tanků č. 31
24.08.1939-08.09.1939 Technicko-hospodářská četa Obrněné korouhve č. 31

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:

Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Podle mobilizačních tabulek nesla název Dywizjon Pancerny nr 31. Ovšem v celé polské historiografii je uváděna jako 31 Dywizjon Pancerny a proto ji uvádím takto.
2) 15.09.1939 zbyly v korouhvi pouze 2 tančíky TKS, 3 obrněné automobily wz. 34-II a několik jiných vozidel ve značně opotřebovaném stavu a bez možnosti doplnění PHM. Proto velitel Jezdecké operační skupiny Podhorski rozhodl o jejich zničení a rozpuštění korouhve. Po jejím rozpuštění se příslušníci korouhve přesunuli pěším pochodem do Wolkowysku, kde se mělo nacházet Náhradní středisko Suvalské jezdecké brigády a DD.09.1939 padli do sovětského zajetí.
3) Po zajetí byl zavražděn DD.MM.1940 v Katyni. Dne 09.11.2007 byl presidentem Polské Republiky povýšen in memoriam do hodnosti majora.
Zdroje:
Sources:
www.geni.com http://www.katedrapolowa.pl

Jońca, Andrzej, Szubański, Rajmund, Tarczyński, Jan: Wrzesień 1939-pojazdy Wojska Polskiego. Barwa i broń., WKŁ, Warszawa 1990
Podhorski, Zygmunt: Suwalska Brygada Kawalerii - relacje, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, sign. B.I.18a
Szubański, Rajmund: Polska broń pancerna w 1939 roku, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2004

URL : https://www.valka.cz/Obrnena-korouhev-c-31-1939-1939-t166936#502105Version : 0
MOD
Reklama