Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Obrněná korouhev č. 32 [1939-1939]

32 Dywizjon Pancerny/32nd Armoured Unit

     
Název:
Name
Obrněná korouhev č. 32
Originální název:
Original Name:
32 Dywizjon Pancerny 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
17(16?).09.1939 2)
Následovník:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-15.09.1938 Podleská jezdecká brigáda
16.09.1939-17.09.1939 Velitelství obrany Wolkowysku
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-DD.08.1939 Grodno, ? /
DD.08.1939-DD.08.1939 Grodno-Druck/přesun po vlastní ose /
26.08.1939 Druck / -prostor Osowiec/přesun po vlastní ose /
27.08.1939-01.09.1939 Uścianek/? /
01.09.1939-02.09.1939 prostor Osowiec-Klimaszewnica-Radziłów-Przytuły-Obrytki/přesun /
02.09.1939 Obrytki-Grabowo/přesun /
03.09.1939-Grabowo/prostor /
04.09.1939 ?-Rosochate/prostor /
05.09.1939-06.09.1939 Rosochate-prostor Mały Płock (Stare Rakowo?)-Nowogród-Miastkowo /
07.09.1939 Zalesie/les severně /
08.09.1939 Nadbory (Zalesie?)-Lubiejewo-prostor východně Ostrów Mazowiecka/přesun /
09.09.1939-10.09.1939 Ugniewo-Biel-prostor Złotoria/přesun /
10.09.1939-11.09.1939 prostor Złotoria-prostor Przeździecko/přesun /
12.09.1939-13.09.1939 prostor Zaręby-Kity-Klukowo-les východně Wyliny-Ruś/přesun /
14.09.1939-15.098.1939 Samułki Małe/? /
15.09.1939-17(16?).09.1939 Samułki Małe-Strabla-Zabłudów-??? / -???-Wołkowysk/přesun /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-17.09.1939 Szostak, Stanisław (major broni pancernej) 3)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.08.1939-17.09.1939 Eskadrona obrněných automobilů č. 32
24.08.1939-17.09.1939 Eskadrona průzkumných tanků č. 32
24.08.1939-17.09.1939 Technicko-hospodářská četa Obrněné korouhve č. 32

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:

Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Podle mobilizačních tabulek nesla název Dywizjon Pancerny nr 32. Ovšem v celé polské historiografii je uváděna jako 32 Dywizjon Pancerny a proto ji uvádím takto.
2) Po příchodu do Wolkowysku bez bojových vozidel pravděpodobně přestala existovat jako celek. Datum příchodu do Wolkowysku není v uvedených zdrojích jednoznačně uveden. Po vstupu Sovětské armády do Polska zbytky korouhve v rámci jednotek obrany Wolkowysku ustoupily do Grodna, kde svedly boj o město, a u obce Szypliszki překročily 24.09.1939 hranici s Litvou, kde byli internováni 4 důstojníci a 24 další příslušníci korouhve.
3) Po ústupu na Litvu byl do července 1940 internován tam, a po sovětské okupaci Litvy byl přesunut do tábora v Kozielsku II a později v Griazovci. Na základě smlouvy Sikorski-Majski z 30. července 1941 byl propuštěn a a od 25. srpna 1941 v Polské armádě na Východě.
Zdroje:
Sources:
http://pl.wikipedia.org/wiki/32_Dywizjon_Pancerny
pl.wikipedia.org

Jońca, Andrzej, Szubański, Rajmund, Tarczyński, Jan: Wrzesień 1939-pojazdy Wojska Polskiego. Barwa i broń., WKŁ, Warszawa 1990
Podlaska Brygada Kawalerii - Dowódca i Sztab, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, sign. B.I.17a
Podlaska Brygada Kawalerii - Sztab, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, sign. B.I.17b
Szubański, Rajmund: Polska broń pancerna w 1939 roku, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2004
URL : https://www.valka.cz/Obrnena-korouhev-c-32-1939-1939-t167339#503078Version : 0
MOD
Reklama