Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Obrněná korouhev č. 51 [1939-1939]

51 Dywizjon Pancerny/51st Armoured Unit

     
Název:
Name
Obrněná korouhev č. 51
Originální název:
Original Name:
51 Dywizjon Pancerny 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
09.09.1939 2)
Následovník:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-03.09.1939 Krakovská jezdecká brigáda 3)
03.09.1939-04.09.1939 bez nadřízeného velitelství 4)
05.09.1939-07.09.1939 Skupina Glabisz 5)
08.09.1939-09.09.1939 12. pěší divize 6)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-25.08.1939 Krakov/? /
25.08.1939-DD.08.1939 Krakov-Olkusz-???/přesun po vlastní ose /
DD.08.1939-29(30?).08.1939 ???/??? /
29(30?).08.1939-01.09.1939 Lubsza/? /
01.09.1939 Lubsza-prostor Koszęcin-Piasek-prostor Woźniki/přesun s bojem /
02.09.1939 prostor Woźniki-Koziegłowy-Żarki-Góra Włodowska/přesun s bojem
03.09.1939 Góra Włodowska-Kotowice-vrchy západně Kroczyce-Pradła-Słupia/přesun s bojem /
04.09.1939 Słupia-Sędziszów-Jędrzejów-Staniowice/přesun s bojem /
05.09.1939 Kielce-Dąbrowa-prostor Gózd (Ochmanów?)/přesun s bojem /
06.09.1939 prostor Gózd (Ochmanów?)-Występa (Kajetanów?)-prostor Gózd (Ochmanów?) /přesun s bojem /
07.09.1939 Łączna-Suchedniów-prostor Skarżysko-Kamienna-Skarżysko Kościelne-Mirzec-Pastwiska/přesun s bojem /
08.09.1939 Jasieniec-Błaziny Górne-Iłża-prostor Piłatka-Iłża/přesun s bojem /
09.09.1939 Iłża-Pastwiska-lesy v prostoru Starachowice/přesun s bojem /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-09.09.1939 Świetlicki, Henryk Kazimierz (major broni pancernej) 7)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.08.1939-09.09.1939 Eskadrona obrněných automobilů č. 51
24.08.1939-09.09.1939 Eskadrona průzkumných tanků č. 51
24.08.1939-09.09.1939 Technicko-hospodářská četa Obrněné korouhve č. 51

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:

Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
1) Podle mobilizačních tabulek nesla název Dywizjon Pancerny nr 51. Ovšem v celé polské historiografii je uváděna jako 51 Dywizjon Pancerny a proto ji uvádím takto.
2) Korouhev zanikla jako organizovaná jednotka po ztrátě posledních bojových vozidel v boji u města Iłża s jednotkami 3. lehké divize. Zbytky korouhve se vydaly pěším pochodem k přechodu přes řeku Vislu a 13.09.1939 (podle Zarzyckého) ji překročily. Kolem 50 příslušníků korouhve dorazilo do Lublinu (11.09.1939 podle Szubańského), kde byli zařazeni do stavu Náhradního střediska obrněných zbraní č. 2.
3) V rámci brigády byla 29.08.1939-02.09.1939 podřízena veliteli Vyčleněné jednotky Chmielewski (velitel 3. hulánského pluku).
4) K večeru 03.09.1939 byla korouhev při krytí ústupu brigády od zbytku brigády odříznuta. Večer 04.09.1939 navázala kontakt se Skupinou Glabisz. V tomto období měla korouhev pouze letmé spojení s 8. hulánským plukem.
5) V rámci Skupiny Glabisz korouhev spolupracovala s jednotkami podskupin „Kielce“ a „Radom“.
6) Nawrocki s Jakubowskim a Szubański uvádějí, že v noci z 7. na 8.09.1939 byla korouhev podřízená bezprostředně veliteli Jižního uskupení Armády „Prusy“.
7) Po porážce Jižního uskupení Armády „Prusy“ u města Iłża se vyhnul zajetí a uprchl do Maďarska, kde byl od 22.09.1939 do 24.10.1939 v internačním táboře Zebegény. 24.10.1939 uprchl a přes Itálii se dostal do Francie, kde byl již od 27.10.1939 ve stavu Polské exilové armády. Po porážce Francie se dostal 24.06.1940 do Velké Británie. Od 07.10.1942 do 21.05.1944 byl velitelem 6. obrněného pluku „Lvovských dětí“. Tohoto dne byl v boji u obce Piedimonte těžce zraněn. V dubnu 1944 byl povýšen do hodnosti podplukovníka a 24.07.1944 mu byl dekretem Vrchního velitele udělen Zlatý kříž (č. 42) Řádu Virtuti Militari. 04.08.1947 se vrátil do Polska za rodinou. Se svou manželkou a dětmi žil v Pabianicích, kde 16.11.1973 zemřel.
Zdroje:
Sources:
Nawrocki, Antoni-Jakubowski, Ryszard: 5 Batalion Pancerny, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 2003
Proszek, Roman: 51 Dywizjon Pancerny przydzielony do Krakowskiej Brygady Kawalerii w czasie Kampanii Wrześniowej 1939 roku, Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej nr 29, Londyn 1963
Szubański, Rajmund: Polska broń pancerna w 1939 roku, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2004
Wróblewski, Jan: Armia „Prusy“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1986
Wspomnienia majora Henryka Świetlickiego, dowódcy 51 Dywizjonu Pancernego Krakowskiej Brygady Kawalerii z walk wrześniowych 1939 roku, in: Przegląd Historyczno-Wojskowy, Rok VIII (LIX) Nr 4 (219), Warszawa 2007 str. 190-202
Zarzycki, Piotr: Południowe zgrupowanie Armii „Prusy“ we wrześniu 1939 roku, Wydawnictwo NERITON, Warszawa 2001

URL : https://www.valka.cz/Obrnena-korouhev-c-51-1939-1939-t167816#503995Version : 0
MOD
Reklama