Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Obrněná korouhev č. 62 [1939-1939]

62 Dywizjon Pancerny/62nd Armoured Unit

     
Název:
Name
Obrněná korouhev č. 62
Originální název:
Original Name:
62 Dywizjon Pancerny 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939 2)
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
17.09.1939 3)
Následovník:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-17.09.1939 Podolská jezdecká brigáda 4)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-30.09.1939 Lvov/? /
30.09.1939-02.09.1939 Lvov / -Přemysl-Krakov-Częstochowa-Koluszki-Łowicz-Kutno-Września/přesun po železnici /
02.09.1939 Września-prostor Nekla-Swarzędz-Poznaň-prostor západně Poznaň/přesun /
03.09.1939 prostor východně Niepruszewské jezero/? /
04.09.1939 prostor východně Niepruszewské jezero-Poznaň-prostor Swarzędz/přesun /
05.09.1939 Swarzędz-Kleczew (Sławoszewek)-Ślesin/přesun /
06.09.1939 Ślesin/prostor /
07.09.1939-09.09.1939 Sompolno-Babiak-prostor Chełmno-prostor Dąbie/přesun /
09.09.1939-10.09.1939 prostor Dąbie-???-Gostków/přesun s bojem /
11.09.1939 Gostków-Orla-severozápadně Parzęczew/přesun s bojem /
12.09.1939-13.09.1939 severozápadně Parzęczew (Leźnica?)-prostor Krzepocin-Gawrony/přesun s bojem /
13.09.1939-14.09.1939 Gawrony/prostor /
14.09.1939-16.09.1939 prostor Łęczyca-Kutno-Żychlin-Antosin-Witkowice/přesun /
17.09.1939 Witkowice-Polesie/přesun /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-05.09.1939 Brodowski, Zygmunt (kapitan broni pancernej) 5)
05.09.1939-17.09.1939 Sieniuta, Włodzimierz (porucznik broni pancernej) 6)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.08.1939-16.09.1939 Eskadrona obrněných automobilů č. 62
24.08.1939-17.09.1939 Eskadrona průzkumných tanků č. 62
24.08.1939-16.09.1939 Technicko-hospodářská četa Obrněné korouhve č. 62

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:

Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
1) Podle mobilizačních tabulek nesla název Dywizjon Pancerny nr 62. Ovšem v celé polské historiografii je uváděna jako 62 Dywizjon Pancerny a proto ji uvádím takto.
2) V publikaci Jońcy, Szubańského a Tarczyńského je uvedeno, že korouhev byla zmobilizována 28.09.1939.
3) Aby hlasité motory neprozrazovaly směr ústupu jednotek brigády, byly 17.09.1939 u obce Polesie osádkami zničeny poslední tančíky TKS korouhve a zbytek příslušníků korouhve se dostal pěším pochodem nejdříve do Kazuně u Modlinu a později do Varšavy, kde se zúčastnil bojů v obraně hlavního města.
4) Korouhev byla organizačně v sestavě brigády, ale operačně spolupracovala:
11.09.1939 se Sloučeným plukem Pomořanské jezdecké brigády.
5) 05.09.1939 těžce onemocněl (Szubański uvádí, že byl zraněn) a korouhev opustil.
6) Do 05.09.1939 byl pobočníkem velitele korouhve. V průběhu bojů byl zraněn, ale korouhev neopustil. Za boje v září 1939 vyznamenán Křížem za chrabrost (Krzyż Walecznych).
Zdroje:
Sources:
Bauer, Piotr, Polak Bogusław: Armia „Poznań“ w wojnie obronnej 1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
Ciechanowski, Konrad: Armia „Pomorze“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1982
Jońca, Andrzej, Szubański, Rajmund, Tarczyński, Jan: Wrzesień 1939-pojazdy Wojska Polskiego. Barwa i broń., WKŁ, Warszawa 1990
Nawrocki, Antoni: 6 Batalion Pancerny, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 2001
Szubański, Rajmund: Polska broń pancerna w 1939 roku, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2004
Żebrowski, Marian Włodzimierz: Metryka 6 Batalionu Pancernego, in: Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej nr 50, Londyn 1968, str. 133-145

URL : https://www.valka.cz/Obrnena-korouhev-c-62-1939-1939-t168178#504616Version : 0
MOD
Reklama