Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Obrněná korouhev č. 91 [1939-1939]

91 Dywizjon Pancerny/91st Armoured Unit

     
Název:
Name
Obrněná korouhev č. 91
Originální název:
Original Name:
91 Dywizjon Pancerny 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.03.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
23.09.1939 2)
Následovník:
Successor:
Obrněná a motorizovaná skupina (grupa pancerno-zmotoryzowana)2)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.03.1939-11.09.1939 Novohradská jezdecká brigáda
11.09.1939-12.09.1939 Skupina Grobicki 3)
13.09.1939-23.09.1939 Novohradská jezdecká brigáda 4)
Dislokace:
Deployed:
24.03.1939-28.03.1939 Brest nad Bugem/? /
28.03.1939-30.03.1939 Brest nad Bugem-??? / -???-Sierpc/přesun po železnici /
30.03.1939-08(?).07.1939 Sierpc/prostor /
08(?).07.1939-02.09.1939 Zieluń/prostor /
02.09.1939 prostor Zieluń-prostor severně Żuromin/přesun /
03.09.1939 prostor severně Żuromin-???/přesun s bojem jednotlivými eskadronami /
04.09.1939-05.09.1939 ???-prostor Żuromin-prostor Sierpc/přesun /
05.09.1939-06.09.1939 prostor Sierpc-Płock-les severně Łąck/přesun /
07.09.1939-08.09.1939 prostor Sanniki/? /
09.09.1939-11.09.1939 prostor Sanniki-Kazuń-prostor Wiązowna/přesun /
11.09.1939 prostor Kołbiel/? /
12.09.1939 prostor Kołbiel-Osieck-prostor Sobienie-prostor Kołbiel/přesun s bojem /
13.09.1939 prostor Kołbiel-Siennica-???/přesun s bojem /
13.09.1939-14.09.1939 ???-Polesie Rowskie/přesun /
14.09.1939-15.09.1939 Polesie Rowskie-???-jižně Ryki(Moszczanka?)-Baranów/přesun /
16.09.1939-17.09.1939 Baranów/prostor /
17.09.1939-21.09.1939 prostor Baranów-lesy západně Lubartów-prostor Łęczna-Rejowiec-Grabowiec-prostor Komarów/přesun /
22.09.1939-23.09.1939 prostor Komarów-Krynice-Krasnobród-prostor Majdan Sopocki/přesun s bojem /

Velitel:
Commander:
24.03.1939-DD.MM.1939 Ząbkowski, Jarosław Aleksander (major broni pancernej) 5)
DD.MM.1939-23.09.1939 Śliwiński, Antoni (major broni pancernej) 6)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.03.1939-23.09.1939 Eskadrona obrněných automobilů č. 91
24.03.1939-23.09.1939 Eskadrona průzkumných tanků č. 91
24.03.1939-17.09.1939 Technicko-hospodářská četa Obrněné korouhve č. 91

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:

Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
1) Podle mobilizačních tabulek nesla název Dywizjon Pancerny nr 91. Ovšem v celé polské historiografii je uváděna jako 91 Dywizjon Pancerny a proto ji uvádím takto.
2) Po bojích v prostoru Krynice-Krasnobród s jednotkami 8. pěší divize byly stavy obrněné techniky tak nízké, že bylo rozhodnuto o rekonstrukci korouhve.
3) Korouhev byla dočasně podřízena veliteli Skupiny Grobicki za účelem likvidace německého předmostí (1. tanková divize) na řece Visle u města Góra Kalwaria. V rámci této skupiny podporovala útok jednotek 10. pěší divize. Akce se nezdařila.
4) 13.09.1939 při průzkumu s úspěšným bojem o obec Siennica s částí (3 obrněné automobily, motorizovaná pěší četa, 2 kanóny) průzkumného oddílu 11 (11. pěší divize) spolupracovala s Cyklistickou eskadronou Novohradské jezdecké brigády.
5) Do mobilizace byl velitelem hospodářské správy 4. obrněného praporu. DD.MM.1939 došlo ke změně velitele korouhve. V září 1939 byl důstojníkem Náhradního střediska obrněných zbraní č. 2. DD.MM.1939 padl do sovětského zajetí a byl DD.MM.1940 zavražděn v Katyni.
6) Do svého jmenování na velitele korouhve byl zástupcem velitele 4. obrněného praporu. Od 23.09.1939 byl velitelem Obrněné a motorizované skupiny Novohradské jezdecké brigády. Po kapitulaci zbytků brigády padl do sovětského zajetí. DD.MM.1940 byl zavražděn v Charkově. 05.10.2007 byl povýšen in memoriam do hodnosti podplukovníka.
Zdroje:
Sources:
http://www.katedrapolowa.pl/ofiary.php
http://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/21838
www.osrp1939.policja.katowice.pl
Jarząbkiewicz, Jerzy, Łukomski, Grzegorz: Nowogródzka Brygada Kawalerii 1920-1939, Poznań 2000
Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011
Mobilizacja marcowa 1939, Wojskowe Teki Archiwalne, Tom 2, Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr Bolesława Waligóry Institut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Warszawa 2012
Szubański, Rajmund: 4 Batalion Pancerny, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1996
Szubański, Rajmund: Polska broń pancerna w 1939 roku, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2004

URL : https://www.valka.cz/Obrnena-korouhev-c-91-1939-1939-t168834#505740Version : 0
MOD
Reklama