Olomouc, Kasárny Jana Žižky z Trocnova

Olomouc, Jan Žižka Barracks
     
Název:
Name:
Olomouc, Kasárny Jana Žižky z Trocnova Olomouc, Jan Žižka Barracks
Originální název:
Original Name:
Olomouc, Kasárny Jana Žižky z Trocnova
Další názvy:
Other Names:
?
Obec:
Municipality:
Olomouc Olomouc
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°35'57.99"N 17°15'48.99"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:


Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha
URL : https://www.valka.cz/Olomouc-Kasarny-Jana-Zizky-z-Trocnova-t68556#455270 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Houfnicové kasárny
pohlednice poslána roku 1924.


(pozn. - je docela možné, že správný název těchto kasáren je úplně jiný, v tom případě bych prosil o upřesnění abych mohl případné nesrovnalosti opravit)
URL : https://www.valka.cz/Olomouc-Kasarny-Jana-Zizky-z-Trocnova-t68556#240250 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more