Main Menu
User Menu

Military history website

Řád Nizozemského lva

Order of Netherlands Lion

Orde van de Nederlandse Leeuw

     
Název:
Name:
Řád Nizozemského lva
Název v originále:
Original Name:
Orde van de Nederlandse Leeuw
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.09.1815
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
rytier velkého kríža
rytier komandér
rytier
brat
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.armedconflicts.com/Order-of-Netherlands-Lion-t166151#500502Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Nizozemského lva - rytíř velkokříže
Název v originále:
Original Name:
Orde van de Nederlandse Leeuw - Ridder Grootkruis
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.09.1815
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.armedconflicts.com/Order-of-Netherlands-Lion-t166151#500503Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Nizozemského lva - komandér
Název v originále:
Original Name:
Orde van de Nederlandse Leeuw - Commandeur
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.09.1815
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.armedconflicts.com/Order-of-Netherlands-Lion-t166151#628565Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Nizozemského lva - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Orde van de Nederlandse Leeuw - Ridder
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.09.1815
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.armedconflicts.com/Order-of-Netherlands-Lion-t166151#628566Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Nizozemského lva - bratr
Název v originále:
Original Name:
Orde van de Nederlandse Leeuw - Broeder
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.09.1815
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.armedconflicts.com/Order-of-Netherlands-Lion-t166151#628567Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Řád Nizozemského lva
De Orde van de Nederlanse Leeuw

Nizozemsko (Holandsko) je starobylé území v západní Evropě. Původní součást francké a východofranské říše. Od 16. století území burgundských vévodů. Je to i kolébka slavného rytířského řádu Zlatého rouna.
Území s bohatou historii a tradicí, za napoleonských válek okupuje Francie a od roku 1806 do roku 1810 pod vládou Ludvíka, "veselého" krále a bratra ísaře Napoleona.
Vídeňským kongresem je obnovena nezávislost země a je vytvořeno spojené království Nizozemské, které formou personální unie zahrnuje i Lucembursko. V roce 1831 se vyčlenila Belgie jako samostatné království a v roce 1891 se osamostatnilo i Lucembursko.
Tento historický exkurz (dle Dr. Lobkowizce) považujeme za nutný pro pochopení historii řádu Nizozemského lva.
Vlastní řád byl založen již Nizozemským králem Vilémem I. (1815-1840) dne 19. září roku 1815 jako nejvyšší civilní (všeobecně záslužný) řád království.
Až do roku 1830 se řád nazýval: Civilní záslužný řád Belgického lva.
Po osamostatnění Belgie je tedy i tento řád přejmenován a nese do dnešních dnů své vznešené jméno: Řád Nizozemského lva.
Vlastní řád se člení do tří tříd:
Ridder Grootkruis - rytíř I. třídy - velkokříž
Commandeur - rytíř II. třídy - komandér
Ridder - rytíř III. třídy - rytíř
I. třída tohoto řádu je určena k vyznamenání státníků představitelů států celého světa. Mezi nositeli nacházíme slavná jména:
Winston Leonard Spencer-Churchill
Charles de Gaulle
král Karel XVI.
Aleksander Kwaśniewski
Lech Walesa
V případě, že je nutno vyznamenat cizince, diplomata volí se řád Oranžský (Oranžsko-Nassavský) ve stupni velkokříž.
Řád v II. a III. řádové třídě může být udělen i nizozemským občanům. Řádový klenot se po smrti dekorovaného vrací zpět řádové kanceláři.
Poznámka:
Tento článek je pouze úvodem do problematiky řádu. Jde jen o stručnou informaci pro sekci osobnosti. Podrobné zpracování historické části bude (snad) zpracováno později.
Literatura:
PhDr. Jiří Fidler, PhDr. Lucie Wittlichová: Krása evropské faleristiky
Dr. František Lobkowicz: Encyklopedie řádů a vyznamenání
Henry Taprell: Ribbons and Medals

Edit JRT
URL : https://www.armedconflicts.com/Order-of-Netherlands-Lion-t166151#374333Version : 0
Název
Name
Řád Nizozemského lva - rytíř velkokříže
Order of the Netherlands Lion - Knight Grand Cross
Orde van de Nederlandse Leeuw - Ridder Grootkruis
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
.
URL : https://www.armedconflicts.com/Order-of-Netherlands-Lion-t166151#626409Version : 0
MOD
Název
Name
Řád Nizozemského lva - komandér
Order of the Netherlands Lion - Commander
Orde van de Nederlandse Leeuw - Commandeur
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
.
URL : https://www.armedconflicts.com/Order-of-Netherlands-Lion-t166151#628568Version : 0
MOD
Název
Name
Řád Nizozemského lva - bratr
Order of the Netherlands Lion - Brother
Orde van de Nederlandse Leeuw - Broeder
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
.
URL : https://www.armedconflicts.com/Order-of-Netherlands-Lion-t166151#628569Version : 0
MOD