Main Menu
User Menu

Military history website

Řád cnosti

Order of Virtues

Nishan al-Kemal

     
Název:
Name:
Řád cnosti
Název v originále:
Original Name:
Nishan al-Kemal
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.05.1915
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
nejvyšší třída
1. třída
2. třída
3. třída
Poznámka:
Note:
Uděloval se pouze ženám. V roce 1954 byl převzat s mírně upraveným designem do soustavy vyznamenání republiky.
Zdroje:
Sources:
https://www.royalark.net/Egypt/orders.htm
URL : https://www.armedconflicts.com/Order-of-Virtues-t228209#634392Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád cnosti - nejvyšší třída
Název v originále:
Original Name:
Nishan al-Kemal
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.05.1915
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.royalark.net/Egypt/orders.htm
URL : https://www.armedconflicts.com/Order-of-Virtues-t228209#634393Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád cnosti - 1. třída
Název v originále:
Original Name:
Nishan al-Kemal
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.05.1915
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.royalark.net/Egypt/orders.htm
URL : https://www.armedconflicts.com/Order-of-Virtues-t228209#634394Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád cnosti - 3. třída
Název v originále:
Original Name:
Nishan al-Kemal
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.05.1915
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.royalark.net/Egypt/orders.htm
URL : https://www.armedconflicts.com/Order-of-Virtues-t228209#634477Version : 0
MOD
Název
Name
Řád cnosti - nejvyšší třída
Order of Virtues - Supreme Class
Nishan al-Kemal
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Farouk I., -
DD.MM.RRRR Naguib, Mohamed
DD.MM.RRRR Nasser, Gamal Abdel
DD.MM.RRRR Sadat, Mohammed Anwar
Celkem : 4
.
URL : https://www.armedconflicts.com/Order-of-Virtues-t228209#634478Version : 0
MOD
Název
Name
Řád cnosti - 1. třída
Order of Virtues - 1st Class
Nishan al-Kemal
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1948 -, Alžběta II.
Celkem : 1
.
URL : https://www.armedconflicts.com/Order-of-Virtues-t228209#634479Version : 0
MOD
Název
Name
Řád cnosti - 3. třída
Order of Virtues - 3rd Class
Nishan al-Kemal
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
.
URL : https://www.armedconflicts.com/Order-of-Virtues-t228209#634480Version : 0
MOD