Organizace plyn. výcviku ve Velké Britanii - 2. sv. válka

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

plynový výcvik v britské armádě byl prováděn podle předpisu ...Gas training 42... a Advanced gas training 1943... z 7.8.1943
URL : https://www.valka.cz/Organizace-plyn-vycviku-ve-Velke-Britanii-2-sv-valka-t8794#26200 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

plynový výcvik.
------------------
Instruktoři plynového výcviku museli prodělat školení o 20 lekcích,každá trvala 45min.každý voják musel prodělat výcvik rozdělený do 10 lekcí po 45minutách..
URL : https://www.valka.cz/Organizace-plyn-vycviku-ve-Velke-Britanii-2-sv-valka-t8794#26201 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

1.lekce...bojové plyny...war gases
2.lekce...osobní plynová výstroj...pesonal gas eqipment
3.lekce...popis a udržba plyn masky...description and care of respirator
4.lekce...polohy nošení plyn.masky...carriage of respirator
5.lekce...výcvik s plyn.maskou...respirator drille
6.lekce...plyn.pláštěnka a lehký ochr.oděv...gas cape and light gas unit
7.lekce...osobní asanace...personal decontamination...
URL : https://www.valka.cz/Organizace-plyn-vycviku-ve-Velke-Britanii-2-sv-valka-t8794#26202 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

8.lekce...asanace zbraní a mot.vozidel
-zbraně
-vozidla
-pušky
-děl


9.lekce..kapesní detektor na yperitové plyny a varovná znamení PLYN
..gas detectors and gas worning signs


...detektory na zpuchýřující boj.látky a var.znamení PLYN


...9 Plechových rámečků o 6x9cm,do kterých byly dány detekční
papírky.rámečky byly umístěny v blízkosti stráže.
bloček zel.papírků po 25ks...ty se nabodly na bajonet a za po-
mocí pušky se jima rylo do země.když tam byl yperit tak
ind.papírky zčervenaly..


10.lekce..plynový poplachový systém a plynové povinnosti strážných,
povel PLYN,POSTŘIK...gas,spray
URL : https://www.valka.cz/Organizace-plyn-vycviku-ve-Velke-Britanii-2-sv-valka-t8794#26204 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

KONTROLA PLYNOVÉHO VÝCVIKU.....1.
---------------------------------------------
---------------------------------------------
Plynový důstojníci a plyn.důstojník brigády museli provádět pravidelné kontroly plyn.výcviku podle předepsaného dotazníku..
-kde máte plyn.komoru?
-kdy se naposled zkoušely plynové masky v komoře?
-kolik mužů prošlo ,bez masky ,dýmem.....(zde není uvedeno jakým..)
-kde má jednotka plynový výcvikový terén?
-kolik mužů mělo možnost čichat skutečný fosgen?
-kolik mužů mělo možnost čichat skutečný yperit?
-kolik mužů obdrželo kapku ypritu na předloktí a provedlo osobní asanaci?
-byla jednotka při výcviku vystavena leteckému postřiku,nebo jeho
improvizací?
URL : https://www.valka.cz/Organizace-plyn-vycviku-ve-Velke-Britanii-2-sv-valka-t8794#26531 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

KONTROLA PLYN.VÝCVIKU......2
-------------------------------------
-------------------------------------
-zná každý muž osobní asanaci a zbraní i vozidel?
-byly zahrnuty všechny "Plynové situace" do normálního výcviku a
jak byly provedeny?
-absolvoval váš velitel plynový kurs "pro velitele"?
-jsou lékaři a zdravotní služba a zpravodajci dostatečně vyškoleni v
chemické válce?
-všichni nižší velitelé prodělali dostatečný ply. výcvik?
-jednotka dodržuje nařízení hl.spoj.velitele že každé pondělí vykonávat
všechny normální funkce,práce,výcvik atd.2hod.s nasazenými
plynovými maskami?
-plynový výcvik je prováděn jak ve dne?tak i v noci?
URL : https://www.valka.cz/Organizace-plyn-vycviku-ve-Velke-Britanii-2-sv-valka-t8794#26532 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more