Ozbrojené složky protifašistického odboje 1939-1945 - neúplný přehled

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.


Název ozbrojené složky odboje Od Do Český název ozbrojené složky odboje
Antyfaszystowska Organizacja Bojowa 1942 1943 Antifašistická bojová organizace
Armia Ludowa (AL) 1944 1944 Lidová armáda
Armia Krajowa (AK) 1942 1945 Zemská armáda
Bataliony Chłopskie 1941 1944 Rolnické prapory
Bojowa Organizacja Ludowa 1940 1943 Bojová lidová organizace
Czerwona Milicja 1940 1941 Rudá milice
Grunwald 1939 1941 Grunwald
Gwardia Ludowa 1942 1943 Lidová garda
Gwardia Ludowa WRN 1939 1944 Lidová garda WRN
Gwardia Obrony Narodowej "Pobudka" 1940 1940 Garda národní obrany "Budíček"
Hubalczycy 1939 1940 Hubalčíci
Kierownictwo Dywersji (KEDYW) 1942 1944 Vedení diverze
Konfederacja Zbrojna 1940 1943 Ozbrojená konfederace
Korpus Obrońców Polski 1939 1943 Sbor obránců Polska
Narodowa Organizacja Wojskowa (NOW) 1940 1942 Národní vojenská organizace
Narodowe Siły Zbrojne (NSZ) 1942 1944 Národní ozbrojené síly
Narodowo-Ludowa Organizacja Wojskowa 1939 1942 Národně-lidová vojenská organizace
Oddziały Bojowe Związku Syndykalistów Polskich 1939 1944 Bojové jednotky Svazu polských syndikalistů
Oddziały Wojskowe Pogotowia Powstańczego Socjalitów 1944 1945 Povstalecké pohotovostní vojenské jednotky socialistů
Organizacja Wojskowa "Wilki" 1939 1942 Vojenská organizace "Vlci"
Polska Armia Ludowa (PAL) 1943 1945 Polská lidová armáda
Polska Armia Powstania (PAP) 1940 1943 Polská povstalecká armáda
Polska Niepodległa 1939 1944 Nezávislé Polsko
Polska Organizacja Bojowa (POB) 1939 1940 Polská bojová organizace
Polska Organizacja Patriotyczna "Młody Orzeł" 1939 1942 Polská vlastenecká organizace "Mladý orel"
Polska Organizacja Zbrojna "Znak" 1941 1943 Polská ozbrojená organizace "Znak"
Polska Organizacja Zbrojna (POZ) 1940 1943 Polská ozbrojená organizace
Polski Związek Bojowy Niepodległość 1939 1944 Polský bojový svaz Nezávislost
Służba Zwycięstwu Polski (SZP) 1939 1939 Služba vítězství Polska
Socjalistyczna Organizacja Bojowa 1943 1944 Socialistická bojová organizace
Straż Chłopska 1940 1941 Rolnická stráž
Szare Szeregi 1939 1945 Šedé řady
Tajna Armia Polska (TAP) 1939 1941 Tajná polská armáda
Tajna Organizacja Wojskowa (TOW) 1939 1943 Tajná vojenská organizace
Tajna Organizacja Wojskowa "Gryf Kaszubski" 1940 1942 Tajná vojenská organizace "Gryf Kaszubski"
Tajna Organizacja Wojskowa "Gryf Pomorski" 1942 1944 Tajná vojenská organizace "Gryf Pomorski"
Wojskowy Korpus Służby Bezpieczeństwa 1943 1944 Vojenský sbor bezpečnostní služby
Wojskowa Organizacja Wolność "Znak" 1939 1940 Vojenská organizace Svoboda "Znak"
Związek Czynu Zbrojnego (ZCzZ) 1939 1940 Svaz ozbrojených akcí
Związek Jaszczurczy 1939 1942 Ještěrčí svaz
Związek Walki Młodych (ZWM) 1943 1945 Svaz boje mladých
Związek Walki Wyzwoleńczej 1941 1942 Svaz osvobozeneckého boje
Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) 1939 1942 Svaz ozbrojeného boje
Zydowska Organizacja Bojowa (ZOB) 1942 1943 Židovská bojová organizace
Zydowski Związek Wojskowy (ZZW) 1939 1943 Židovský vojenský svaz
URL : https://www.valka.cz/Ozbrojene-slozky-protifasistickeho-odboje-1939-1945-neuplny-prehled-t68588#240511 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more