Main Menu
User Menu

Military history website

>> Označovanie talianských tankov počas II. svetovej vojny

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Od 13.06.1940 boli talianske tanky rozdelené do troch kategórií podľa hmotnosti, písmeno označované kategórii nasledovali dva údaje- hmotnosť tanku v metrických tonách a rok zavedenia do výzbroje. Od 04.08.1942 sa údaj o hmotnosti neuvádzal.


L - Leggero - ľahké tanky do 8 metrických ton tj. (8.800 kg)


tančík Carro Veloce C.V. 29 - licenčná výroba britského tančíka Vickers Carden Loyd Mk VI
tančík L 3/33 (pôvodne Carro Veloce C.V.33)
tančík L 3/35 (pôvodne Carro Veloce C.V.35)
ľahký tank L 5/21
ľahký tank L 5/30
ľahký tank L 6/40M- Medio - stredné tanky od 8 do 15 metrických ton (tj.16.500 kg)


stredný tank M 11/39 (Fiat-Ansaldo Carro Armato M 11/39)
stredný tank M 13/40(Fiat-Ansaldo Carro Armato M 13/40)
stredný tank M 14/41 (Fiat-Ansaldo Carro Armato M 14/41)
stredný tank M 15/42 (Fiat-Ansaldo Carro Armato M 15/42)


P- Pesante - ťažké tanky nad 15 metrických ton


ťažký tank P 26/40 (Fiat-Ansaldo Carro Armato P 26/40)
URL : https://www.valka.cz/Oznacovanie-talianskych-tankov-pocas-II-svetovej-vojny-t65370#232617Version : 0