Main Menu
User Menu

Military history website

P

Articles

George Smith Patton

Životopis legendÑrneho amerického generÑla a priekopníka v používaní tankov, ktorý sa podieľal na osvobodení Európy a spolu so svojou slÑvnou 3. armÑdou se dostal až na územie Československa.

Olympionik George S. Patton

GenerΓ‘l George Smith Patton mladΕ‘Γ­ nenΓ­ u nΓ‘s rozhodnΔ› osobnostΓ­ neznΓ‘mou. Velitel americkΓ© 3. armΓ‘dy, osvoboditel zΓ‘padnΓ­ch Čech a PlznΔ›, proslul jako tvrdΓ½, energickΓ½ vojΓ‘k, kterΓ½ se narodil pro ΓΊtočnΓ© operace. V mlΓ‘dΓ­ slouΕΎil pod velenΓ­m generΓ‘la Pershinga – účastnil se jeho mexickΓ©ho taΕΎenΓ­ proti povstalcΕ―m vedenΓ½m Pancho Villou. BΔ›hem 1. svΔ›tovΓ© vΓ‘lky se stal jednΓ­m z prvnΓ­ch pΕ™Γ­sluΕ‘nΓ­kΕ― a pozdΔ›ji i velitelem novΔ› zaloΕΎenΓ½ch tankovΓ½ch jednotek. Tanky pak jako ΓΊtočnou ΓΊdernou zbraň prosazoval po celΓ½ zbytek svΓ©ho ΕΎivota. Image tohoto vynikajΓ­cΓ­ho stΕ™elce tvoΕ™ily dva revolvery Colt .45 a Smith & Wesson .375 Magnum, oba vyloΕΎenΓ© slonovinou.

Topics