Main Menu
User Menu

Military history website

PM 410

     
Název:
Name:
P.M. 410
Originální název:
Original Name:
pistola mitragliatrice 410
Kategorie:
Category:
samopal
Výrobce:
Producer:
bratři Giandosvi, Gardone, Val Trompia, Itálie
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
2,23 kg
Ráže:
Calibre:
9 mm
Náboj:
Cartridge:
9 mm Luger (9x19 mm)
Délka:
Length:
? mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
185 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
40
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
600 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
365 m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Pokračovatel samopalu TZ-45.
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/PM-410-t105943#418993Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pokračovatel TZ-45

URL : https://www.valka.cz/PM-410-t105943#378571Version : 0
MOD