POL - Star 25 (prehľad verzií)

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Star-25 - stredný nákladný automobil, konštrukčne vychádzajúci z verzií Star-20 a Star-21, vo výrobe od roku 1958, výroba ukončená?


Výrobca: Fabryka Samochodów Ciężarowych, Starachowice


Verzie:
Star 25 - základná verzia, valník, prípadne skriňová nástavba
Star 25L - verzia predĺžená o 850 mm
Star 25W - sklápač
Star C25 - ťahač návesu D60
Star 25 N-762 - požiarna nástavba (tiež označovaná aj ako Star A26P)
Star 25L Ambulans - zdravotnícka nástavba (pojazdný rentgen)
(nejaké info: http://www.polskie-auta.pl/stara/star25-2.htm )
URL : https://www.valka.cz/POL-Star-25-prehlad-verzii-t67214#237671 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more