Palček, Valentin

     
Příjmení:
Surname:
Palček Palcek
Jméno:
Given Name:
Valentin Valentin
Jméno v originále:
Original Name:
Valentin Palček
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník Lieutenant Colonel
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
19.01.1924
DD.MM.RRRR
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 8. stíhací letecký pluk - Commander of 8th Air Fighter Regiment
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- účastník zahraničního odboje - mechanik letounu 1. československá smíšená letecká divise v SSSR
- 3. bitevní letecký pluk
- participant in foreign resistance - aircraft mechanic of the 1st Czechoslovak Composite Air Division in the USSR
- 3rd Battle Air Regiment
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Vojenský historický arrchiv Praha
URL : https://www.valka.cz/Palcek-Valentin-t237883#657836 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Palček Palcek
Jméno:
Given Name:
Valentin Valentin
Jméno v originále:
Original Name:
Valentin Palček
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.10.1946-01.06.1949 Letecká vojenská akademie
01.12.1954-15.10.1955 Vyšší škola důstojníků letectva (kurs velitelů bojových pluků)
17.01.1966-DD.MM.RRRR Vyšší letecké učiliště - řádné studium kvalifikační zdokonalovací kurs specializace velitelsko-štábní
15.01.1968-05.12.1968 Vyšší letecké učiliště - Interní studium kvalifikační zdokonalovací kurs specializace velitelsko-štábní
01.10.1946-01.06.1949 Military Air Academy
01.12.1954-15.10.1955 Apprentice School of Air Force Officers (Course of Commanders of Combat Regiments)
17.01.1966-DD.MM.RRRR Aviation Apprentice School - full-time study qualification improvement course specialization command-staff
15.01.1968-05.12.1968 Aviation Apprentice School - Internal study qualification improvement course specialization command-staff
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
D1.06.1949 poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
DD.06.1949 Lieutenant
DD.MM.RRRR 1st Lieutenant
DD.MM.RRRR Captain
DD.MM.RRRR Major
DD.MM.RRRR Lieutenant Colonel
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.10.1944-DD.08.1945 3. bitevní letecký pluk
DD.08.1945-DD.01.1946 Letecký pluk 3
DD.10.1946-DD.06.1949 Letecká vojenská akademie - frekventant
DD.06.1949-DD.10.1950 Letecký pluk 5 (navigační důstojník)
DD.10.1950-DD.05.1951 Letecká vojenská akademie (kurs velitelů bojových letek)
DD.05.1951-DD.07.1951 Letecký pluk 5 - velitel letky
DD.07.1951-22.06.1952 4. letecký stíhací pluk - velitel letky
22.06.1952-30.11.1954 1. letecký stíhací pluk - zástupce velitele pluku
07.09.1960-31.08.1961 2. stíhací letecká divize - inspektor pilotáže
01.09.1961-01.09.1969 2. stíhací bombardovací letecká divize - inspektor pilotáže
01.09.1969-31.08.1974 34. stíhací bombardovací letecká divize - inspektor pilotáže
01.09.1974-30.10.1979 2. spojovací letka - starší pilot
31.10.1979-DD.MM.RRRR Propuštěn ze služebního poměru vojáka z povolání a dnem 01.11.1979 přeložen do zálohy
DD.10.1944-DD.08.1945 3rd Czechoslovak Attack Air Regiment
DD.08.1945-DD.01.1946 3rd Air Regiment
DD.01.1946-DD.06.1949 Military Air Academy - attendant
DD.06.1949-DD.10.1950 5th Air Regiment (navigation officer)
DD.10.1950-DD.05.1951 Military Air Academy (course of combat squadron commanders)
DD.05.1950-DD.07.1951 5th Air Regiment - Flight Commander
DD.07.1951-22.06.1952 4th Air Fighter Regiment - Flight Commander
22.06.1952-30.11.1954 1st Air Fighter Regiment - Deputy Commander of Regiment
07.09.1960-31.08.1961 2nd Fighter Air Division - pilot inspector
01.09.1961-01.09.1969 2nd Fighter Bomber Air Division - pilot inspector
01.09.1969-31.08.1974 34th Fighter Bomber Air Division - pilot inspector
01.09.1974-30.10.1979 2nd Air Courier Squadron - Senior Pilot
31.10.1979-DD.MM.RRRR Discharged from the service of a professional soldier and transferred to the reserve on November 1, 1979
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv Praha-
URL : https://www.valka.cz/Palcek-Valentin-t237883#657840 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more